nabokonflikter jpg

Skrevet av Sigrid Camilla Pedersen

Noen av vårens utfordringer for naboforholdet  er når det begynner å bli varmere i været og sesongen starter for uteaktivitet i folks hager, det er åpne vinduer og balkongdører. Naboen som en kanskje ikke har sett gjennom vintersesongen er også ute og problemene knyttet til naboskapet kommer igjen i fokus.

Nabokrangel - furu
Trær er ofte gjenstand for uenighet

Trær i særstilling

Trær, hekker og buskas er en gjenganger hos konfliktrådet, der trær er i en særstilling. Det kan være høyde på trær som skygger for sola, trær som begynner å bli så dårlige at en som nabo er redd for skade på eget hus, personer og eiendom og det er henvendelser angående løvtrær med rakler som gir pollenplager. For eksempel mange bjørketrær hos naboen kan være en kilde til ekstra store pollenplager i nærmiljøet.  På høsten kan naboen irritere seg over alt løvet som faller ned i egen hage – med opprinnelse fra naboens mange trær. En bagatell for noen, en utfordring for andre.

Trampoliner som er plassert rett ved naboeiendommen kan være en utfordring, spesielt hvis trampolinebruken er preget av mange støyende barn samtidig. Uteliv knyttet til hagearbeid som medfører støy og sosiale aktiviteter utendørs med høy stemmebruk, latter og musikk preger også en del av henvendelsene som kommer til konfliktrådet i vår – og sommerhalvåret.  Gressklipping som lager støy kan også oppleves som plagsomt for mange, spesielt når det skjer på helligdager. Naboens aktivitet med saging og snekring kan også skape konflikter dersom det foregår en konfirmasjonsfest i hagen på samme tid.

Hva kan være lurt?

Dersom du som nabo opplever å irritere deg, er det lurt å ta det opp med en ordentlig tone og ta utgangspunkt i egne behov og ikke anklagelser mot naboen. Dersom dette er prøvd, og du opplever ikke å bli hørt – men heller at naboen ikke bryr seg, viser ingen respekt for deg eller reagerer med bli sint, så kan konfliktrådet være en mulighet. 

Et møte i konfliktrådet kan bety en ny start for naboforholdet. Misforståelser kan oppklares, det kan være at dere klarer å lytte til hverandre på annet vis en tidligere og blir enige om noe, mens dere kan være fortsatt uenige om noe annet. Vennskap med naboen er ikke konfliktrådets mål, men meklerne ønsker å legge til rette for en positiv prosess der en del forhold som har skjedd kan gjenopprettes og partene kan «gi og ta», slik at framtiden vil bli lettere og mer avklart. Det er bedre for alle hvis skuldrene kan senkes  og ingen behøver gå i dekning selv om naboen er ute i hagen eller på gårdsplassen.

Konfliktrådet er et gratis og frivillig tilbud – og finnes over hele landet. Det er bare å ta kontakt hvis du har noe du opplever som vanskelig i forhold til naboen eller nabolaget.