Konfliktrådet Trøndelag

Avdelingene Trondheim og Steinkjer

post.trondelag@konfliktraadet.no

Postadresse:  Konfliktrådet Trøndelag, Olav Tryggvasons gate 24 A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Trondheim: Olav Trygvasonsgt 24A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Steinkjer: Sannangata 3, 7713 Steinkjer

 

 

Telefon 73 10 99 43

Konfliktrådsleder Iren Sørfjordmo 90 88 31 17

Tilbyr mekling i

Trøndelag

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG

Konfliktrådet Trøndelag har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.  Fra tirsdag 31. mars gjennomfører vi mekling via telefon eller video.

Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.trondelag@konfliktraadet.no  evn. telefon 73 10 99 43, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.