Konfliktrådet Trøndelag

Avdelingene Trondheim og Steinkjer

post.trondelag@konfliktraadet.no

Postadresse:  Konfliktrådet Trøndelag, Olav Tryggvasons gate 24 A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Trondheim: Olav Trygvasonsgt 24A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Steinkjer: Sannangata 3, 7713 Steinkjer

 

 

Telefon 73 10 99 43

Konfliktrådsleder Iren Sørfjordmo 90 88 31 17

Tilbyr mekling i

Trøndelag

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.trondelag@konfliktraadet.no  evn. telefon 73 10 99 43,  for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.