Rapport om tidsbruken fra lovbrudd begås til straffegjennomføring starter

Domstoladministrasjonen, Kriminalomsorgsdirektoratet, Politidirektoratet, Den høyere påtalemyndighet ved Riksadvokatembetet og Sekretariatet for konfliktrådene fikk i tildelingsbrev for 2020 i oppdrag å utarbeide en felles analyse av tidsbruken fra lovbrudd begås til straffegjennomføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging starter.

Rapport om overføringsgrunnlag i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Den høyere påtalemyndighet ved Riksadvokatembetet og Sekretariatet for konfliktrådene fikk i tildelingsbrev for 2020 i oppdrag å samarbeide om en kartlegging av hvilke saker som får ungdomsstraff og ungdomsoppfølging på hvilket overføringsgrunnlag, og vurdere om det også er behov for tydeligere føringer for hvilke saker som anses egnet. 

Årsrapport 2016

Her finner du årsrapporten fra Sekretariatet for konfliktrådene - 2016.  

ÅRSRAPPORT 2016 - SFK - internett.docx

Vedlegg til årsrapport 2016. Tilbakefall.docx