Konfliktrådet Sør-Vest

Avdelingene Stavanger og Haugesund

 Felles mail; post.sorvest@konfliktraadet.no

Postadresse : Postboks 481, 5501 Haugesund

Besøksadresse Haugesund: Kirkegata 130, 5527 Haugesund         

Besøksadresse Stavanger: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger          

 

Telefon 53 01 43 79

Konfliktrådsleder Mona Snørteland 91 67 17 09

Tilbyr mekling i

Rogaland samt følgende kommuner i Vestland:

 Bømlo, Etne, Fitjar, Stord og Sveio

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET SØR-VEST

Konfliktrådet  Sør-Vest har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor. Fra tirsdag 31. mars gjennomfører vi mekling via telefon eller video.

Men det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.sorvest@konfliktraadet.no  evn. telefon 53 01 43 79, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.