fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash

Tida gjekk og pengane vart ikkje tilbakebetalte. Saka vart meld og konfliktrådet inviterte partane til møte. Begge møtte og fekk snakka ut om det som hadde skjedd. Han som hadde lånt pengane beklaga. Forklaringa hans var at han var i ein personleg pressa situasjon som no hadde vorte betre. Sidan han var ærleg på at han ikkje kunne betala alt tilbake med ein gong, vart dei samde om ein betalingsavtale med eit fast beløp i månaden. Konfliktrådet følgde opp avtalen og kunne konstatera at den vart innfridd – og dei to tidlegare kameratane  forsikra begge at «saka var ute av verda.»

Konflikrådet tar i mot mange ulike sakstypar i løpet av eit år. Her kan du lesa meir om korleis du melder inn ei sak, kva som skjer i eit meklingsrom Fleire historier frå meklingsrommet finn du her.

Og ikkje minst - vi treng stadig nye meklarar, les meir om hvordan du kan bli meklar her.