Konfliktrådets halvårstall: En fjerdedel er voldssaker

Pressemelding 4. juli 2019

Konfliktrådene i Norge har mottatt 3895 saker i første halvår av 2019. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. 32 ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.

Årstall viser markant økning i antall ungdomsstraffer

Pressemelding 9. januar 2019

På landsbasis er 55 unge lovbrytere idømt ungdomsstraff i 2018, mens 472 har fått ungdomsoppfølging. Dette er en markert økning fra året før, – da tallene var henholdsvis 39 og 381

Tall fra 2017 viser økning i seksuelle lovbrudd

Pressemelding 8. januar 2018

  

    

Bekymring over halvårstall som viser ulikheter

Pressemelding 5. juli 2017

                                 

Prispenger til rombarn

Pressemelding 2. mai 2014