Pressemelding 12. januar 2021

Bekymringsfull nedgang i antall saker til konfliktrådene

Konfliktrådet har hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenliknet med 2019. Dette gjelder både sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 6188 saker er mottatt i 2020, sammenlignet med 6582 saker året før – en nedgang på 6 %.

Pressemelding 8. juli 2020

Nedgang i sakstall som følge av Covid-19

Konfliktrådene har totalt sett hatt en nedgang i antall saker i 2020, sammenliknet med samme periode i 2019. Dette gjelder både i sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Covid-19-pandemien med mindre kriminalitet og færre anmeldelser er en av årsakene til lavere sakstall.

Kronikk 29. juni 2020

Hytteidyll kan bli til hyttekonflikt

 Av Christine Wilberg, direktør, Konfliktrådet

Det forventes at mange vil tilbringe mye tid på hytta denne sommeren. Hytta eller ferieleiligheten er et fristed for å slappe av, ha det hyggelig og samle krefter. Men for noen blir hytteidyllen forstyrret av konflikter med de i nabohytta. Det kan bli så ille at kjøreturen frem til hytta preges av spenning om hvorvidt naboen er der eller ikke, og desto større er lettelsen hvis det ikke er lys i nabohytta. Noen prøver å få tilbake idyllen ved å be om bistand fra konfliktrådet.

Pressemelding 31. mars 2020

Meklingsmøter via telefon og video

Konfliktrådene gjenopptar meklingsaktiviteten og meklere over hele landet er igjen klare til å bistå med konfliktløsning. Smittefaren gjør at meklingsmøtene vil foregå på telefon og video. 

Pressemelding 9. januar 2020

7383 saker til Konfliktrådet i 2019

Konfliktrådene i Norge mottok 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde. Antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff fortsetter å øke. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Pressemelding 4. juli 2019

Konfliktrådets halvårstall: En fjerdedel er voldssaker

Konfliktrådene i Norge har mottatt 3895 saker i første halvår av 2019. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. 32 ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.

Pressemelding 9. januar 2019

Årstall viser markant økning i antall ungdomsstraffer

På landsbasis er 55 unge lovbrytere idømt ungdomsstraff i 2018, mens 472 har fått ungdomsoppfølging. Dette er en markert økning fra året før, – da tallene var henholdsvis 39 og 381

Pressemelding 8. januar 2018

Tall fra 2017 viser økning i seksuelle lovbrudd

  

    

Pressemelding 5. juli 2017

Bekymring over halvårstall som viser ulikheter