Konfliktrådet Oslo

post.oslo@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 2111 Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo

Sentralbord 21 50 71 09 (kl. 12 – 15)

Sentralbord   (kl. 12 – 15)    21 50 71 09
Konfliktrådsleder    Ellen Ystgaard Tjemsland    47 35 32 09

 

 

Tilbyr mekling i

Oslo og følgende kommuner i Viken:

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Nittedal, Ullensaker, Rælingen, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Asker, Bærum.

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET OSLO

Konfliktrådet Oslo har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor. Fra tirsdag 31. mars gjennomfører vi mekling via telefon eller video.

Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.oslo@konfliktraadet.no  evn. telefon 21 50 71 09, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.