Vafler

Gjorde opp for hærverk med vafler

To ungdommer i 12-13 års alderen hadde utøvd hærverk mot en matbutikk på et lite sted. De ble oppdaget og resultatet var blant annet at ungdommene fikk et negativt omdømme i nærmiljøet. Saken kom til konfliktrådet der de møtte sjefen i den butikken hvor hærverket hadde skjedd.

Bilde av mandal fengsel

Gjenopprettende prosess tilbys i nye Agder fengsel

Denne uken åpnet nye Agder fengsel, avdeling Mandal. Konfliktrådet var selvsagt til stede, og Konfliktrådet Agder skal  tilby gjenopprettende prosess til innsatte i alle fengslene i Agder.

NOKAS

Unge butikktyver lærer, mener Nokasleder

-Ikke registrert nye lovbrudd etter møter i konfliktrådet

«Sirkus Shopping» er et av Trøndelags største kjøpesentre med 100 butikker fordelt på 65.000m2. Butikktyveri er et velkjent problem. Vegar Felipe Anthun fra Nokas, er ikke i tvil om at konfliktrådet er et godt alternativ når tyver blir oppdaget. - Meklingsmøtene gjør at gjerningspersonene får kjenne litt på hvordan andre blir berørt av handlingen, sier Anthun som ikke har registrert nye tyverier fra dem han har møtt i meklingsmøtet.   

Siv Anita Nilsen_mekler Setesdal_bredde

Siv Anita Nilsen – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Siv Anita Nilsen (47) fra Evje har stor tro på gjenopprettende prosesser, og sier de aller fleste saker kan mekles. – Jeg ser at det nytter, gang på gang.

Slåssing_max_emanuelson

Avtalt slåssing og filming av vold kan løses i konfliktrådet

Medietilsynet har nylig sluppet en rapport om barn og unges medievaner i forhold til planlegging av slåsskamper på nett, og flere medier skriver om avtalte slåsskamper som et økende problem. Konfliktrådet er ikke ukjent med denne type saker, og kan bistå i å løse saken.

 

Bilde handlingsplan

Gjenopprettende prosess som metode for reintegrering etter terrordom

I dag ble revisjonen av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme lansert. Det er første gang at gjenopprettende prosess blir nevnt som en metode som skal prøves ut for reintegrering etter endt straffegjennomføring av terrorloven.

Hyttekonflikt 2

Felleseie av hytta kan by på konflikter

Mange drømmer om egen hytte eller feriebolig, men for å finansiere dette baserer de å dekke deler av utgiftene gjennom utleie. Andre arver eller kjøper bolig sammen med andre. Konfliktrådet erfarer at det kan bli konflikter av slikt. Det fikk fire søsken erfare da de ble enige om å bruke sitt barndomshjem som hytte.

logo 2

Konfliktrådets høringsuttalelse om rusreformen

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har gitt sitt innspill til rusreformutvalgets utredning NOU 2019:26 Fra straff til hjelp. Flere av konfliktrådene har kommet med viktige bidrag til uttalelsen.

Konfliktråd_forliksråd_bilde_

Hva skiller konfliktråd og forliksråd?

Det er mange som blander forliksråd og konfliktråd, men det er noen viktige forskjeller du bør være oppmerksom på. Konfliktrådet behandler både straffesaker fra politiet og sivile saker fra en av partene. Forliksrådet behandler bare sivile saker.

smittevernveilder

Smittevernveileder for konfliktrådene

– Veilederen vil være et nyttig verktøy slik at vi – i trygge ramme – bringer tjenestene våre tilbake til normalt drift. Det sier direktør Christine Wilberg i en kommentar til at konfliktrådet har utarbeidet smittevernveileder.