gisle Roksund

Viktig fokus på Verdensdagen for psykisk helse

Å få løst konflikten er helsebringende

På Verdensdagen for psykisk helse, kan det være viktig å ta til seg erfaringene fra en allmennlege som hver dag møter mennesker med ulike plager. Å få løst konflikter, kan være helsebringende, påstår Gisle Roksund. -Det å leve med uløste konflikter påvirke definitivt helsa vår. Hvordan vi har det med de rundt oss og hvordan hverdagen oppleves, har stor betydning. Livet går i kroppen, sier han.

Greta Birkeland portrett

Konfliktrådet, en del av servicetorget i Agder Fengsel

-Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen, derfor er det naturlig at konfliktrådet Agder deltar på Servicetorget, sier Greta Birkeland, tilbakeføringskoordinator i Agder fengsel som åpnet i juni 2020.

RUS 2

Etter mange år med kriminalitet og rus

Nå ønsker Dawid å fremstå som et forbilde

Da Dawid fylte 22 år hadde han brukt over 2 millioner kroner på rusmidler. Han har ruset seg jevnlig siden han var 14 år, og omsatt narkotika fra 17-års alderen. Etter flere dommer og soning i fengsel fikk han en betinget dom med vilkår om ett år med oppfølging i konfliktråd. Nå har det meste i livet endret seg til det positive

Bengt 2

Bengt Friis Hansen - derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Bengt Friis Hansen ble mekler etter at han i lærerrollen på 90-tallet fikk tilbud om kurs i skolemekling – og ble så positiv til hvordan elevmeklere ble opplært til å kunne bistå medlever i konflikter. I dag mekler han selv i mange typer saker.

Ramponert først kafèen, så pusset de opp

To gutter som gjorde hærverk på en kafè på Sørlandet, ble tatt av politiet og saken havnet i konfliktrådet. Her ble det inngått avtale om at guttene skulle være med på å pusse opp kafèen. De bar stein, la heller og malte utendørs. Les artikkelen i Agderposten der både kafèeierne, politiet og konfliktrådet uttaler seg om det som skjedde.

Håndbok bilde

Meklerhåndboka er oversatt til engelsk!

For første gang er Meklerhåndboka oversatt til engelsk. Dette betyr at vi har mulighet til å dele erfaringer og praksis med internasjonale samarbeidsparter på en ny fremgangsmåte enn tidligere.

Mæland

Justisministeren på besøk hos Konfliktrådet i Troms

Justisminister Monica Mæland besøkte Konfliktrådet Troms på sitt besøk i Tromsø denne uka. 

nrk podkast

NRK med podkast om mekling. Vil du delta?

NRK skal lage en ny podcast om mennesker som er i konflikt, og søker nå etter dem som vil forsøke å løse konflikten ved mekling.

Stadsadvokat Kaia Strandjord  og ungdomskoordinator Sarmed Saify

Konfliktrådet deltok i viktig debatt om unge voldsutøvere

Konfliktrådet var en av aktørene på debatten som ble holdt på Litteraturhuset i Trondheim fredag, der vold og ran utført av ungdom på åpen gate, var tema. Ungdomskoordinator Sarmed Saify fortalte om erfaringer med ungdomsstraffen og ungdomsoppfølging, og fikk støtte fra statsadvokat Kaia Strandjord om at disse straffereaksjonene fungerer for mange ungdommer. Politiet la ikke skjul på at de er bekymret for voldssituasjonen i Trondheim – som viser samme tendens som landet for øvrig – at voldshandlinger, ran og andre alvorlige lovbrudd, øker blant unge.

Fotballvold

Idrettslag kan benytte konfliktrådet oftere

-Idretten har ikke diskutert bruken av konfliktrådet. Jeg tror nok de fleste idrettslag vet lite om hvordan de kan bruke konfliktrådet. Det gjelder både hvilke typer saker konfliktrådet kan bistå idrettslagene i og hvordan henvender idrettslaget seg til konfliktrådet med en sak, sier Håvard B. Øvregård i Norges Idrettsforbund.