Fokus på Arendalsuka: Ungdom som bryter loven - funker det med straff?

Er du på Arendalsuka? Da inviteres du til å diskutere ungdom og kriminalitet under tittelen «Ungdom som bryter loven – funker det med straff?»  Bakgrunnen er de siste måneders fokus på ungdomskriminaliteten. Konfliktrådet stiller spørsmål om hva som egentlig ligger bak tallene som får overskrifter i media?  Og hva skal til for at unge lovbrytere endrer adferd?

Avtale etter svindel

Noen møtes i konfliktrådet etter svindel og bedrag på nettet

Har du blitt svindlet ved kjøp via nettet? Kjøp og salg mellom privatpersoner og firmaer på nett kan by på ubehagelige situasjoner. Den andre personen var jo tillitsvekkende og hyggelig. Du følte at du kunne stole på vedkommende og dialogen gikk så greit. Men så viste det seg at du ble lurt og du kan føle deg irritert, dum og såret som egentlig burde visst bedre. Noen av disse sakene havner i konfliktrådet.

vold - web ingress

-Fengsel hadde ødelagt alt

17 åring er glad for ungdomsoppfølging

- Jeg ville ikke sitte i fengsel. Fengsel hadde ødelagt alt. Da hadde jeg gitt opp på alt og fortsatt å være en drittunge. Da står alt på rullebladet og det er ingen vei tilbake. En annen motivasjon er at jeg vil være en god sønn for moren min. Gjennom straffen så har vi fått et nærmere forhold. Nå hører jeg på henne og hun har vært med i oppfølgingsteamet.

Lise web 2[1]

Antall ungdomsstraffer fordoblet - viser halvårstallene

Det har vært en fordobling av antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff. Det viser halvårstallene fra konfliktrådet – sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

til fb-kommentar

Jovisst - ungdomsstraff virker...

Kommentar til debatten om ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten i Oslo er gjenstand for mange medieoppslag og reaksjoner fra politikere og andre. Ungdomsstraffen er blitt et tema – og vi har sett uttalelser om at ungdomsstraff kanskje virker mot sin hensikt, at det er straffefrihet og at ordningen ikke fungerer godt nok. Vi i konfliktrådet som administrerer ungdomsstraffen kjenner oss ikke igjen i alle karakteristikkene av de forholdsvis ferske straffereaksjonene.

Konfliktråd i fengsel med skrift web[1]

Alle domfelte skal få tilbud om gjenopprettende prosess

Gjenopprettende prosess i konfliktrådet er en statlig tjeneste som alle kan benytte, også de som er under straffegjennomføring. Flere konfliktråd har i flere år hatt nært samarbeid med fengsel og kriminalomsorg, men nå reguleres dette i egne retningslinjer slik at straffegjennomføringsloven som fastslår «Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen» blir en  realitet over hele landet. 

bare nettet med tittel

300 deltakere fra 50 land diskuterte gjenoppretting

Er sakene i konfliktrådet for alvorlige til at de kan håndteres av lekmeklere – eller er tida inne for profesjonelle meklere? Oppfyller fengslene det meste – utenom å gi de innsatte verktøy for å endre sin livsførsel når de kommer ut?  Når det er barn som står bak overgrep mot andre barn, hvordan bør det håndteres? Hva er forskjell på unnskyldning og tilgivelse? Konferansen i Tirana som ble arrangert for tiende gang av European Forum for Restorative Justice (RJ) dro opp mange spørsmål som ble diskutert i plenum av de ca. 300 deltakerne – eller i små grupper. Se video https://vimeo.com/275596732

panelet

Konfliktrådet deltok på bystyre-høring om ungdomskriminalitet

-Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i regi av konfliktrådet har vært en riktig og viktig straffereaksjon for ungdom som er på vei inn i voksenlivet. Målet er å gjøre dem i stand til å endre sin livsførsel. To av tre unge lovbrytere gjennomfører ungdomsplanen, slo leder i Konfliktrådet i Oslo og Akershus Ellen Ystgaard Tjemsland, fast fra talerstolen i Oslo Rådhus. Konfliktrådet var en av flere som mandag 18. juni var invitert inn på høringen om ungdomskriminaliteten i hovedstaden.

ungdommer på idrettsplass web

Utløste brannalarm, fikk opplæring på brannstasjonen

To ungdommer utløste brannalarmen på en skole, og i Konfliktrådet møtte de en representant for brannvesenet som gjorde en innsats utover det vanlige.

program Albania

Stort respekt i Europa for Norge som meklingsinstitusjon

Restorative Justice (RJ) - gjenopprettede prosess på norsk -  har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden offeret er blitt utsatt for gjennom den kriminelle handlingen. For 10. gang arrangerer European Forum for Restorative Justice konferanse med RJ som hovedtema. Norge – som er et foregangsland her – deltar med workshop og innlegg.