Hans_Christian Askheimer

Hans_Christian Askheimer
Hans Christian Askheimer er rådgiver i konfliktrådet i Troms, og han mener at de voksne må være tettere på barna for å hindre netthets og digital mobbing.
Konfliktrådene har over en femårsperiode mottatt og behandlet i underkant 6000 straffe- og sivile saker som omhandler trusler og krenkelse. Konfliktrådene mottar mellom 1000 - 1200 slike saker hvert år, og denne type saker er også godt kjent i konfliktrådet i Troms.
 
Askheimer forteller at det ofte er én ungdom sloss mot to-tre andre, og at dette filmes og spres i sosiale medier. Når sakene kommer i konfliktrådet, er det ofte fordi ungdommen har fått ungdomsoppfølging som straff
 
Det er tanker og bekymringer fra alle som har sett dette, og at det er vanskelig å komme å seg videre både for dem som har slått og de som slo, forteller Askheimer. 
 
De blir aldri ferdig. Man lurer på hvem som har sett filmen, hvor er det nå, hvem har delt og sendt det videre? Det blir på en måte en ekstra konflikt utover det at det ble utøvet vold, forteller han.
Konfliktrådene har over en femårsperiode mottatt og behandlet i underkant 6000 straffe- og sivile saker som omhandler trusler og krenkelse. Konfliktrådene mottar mellom 1000 - 1200 slike saker hvert år (se tabell under).
Konfliktrådene har over en femårsperiode mottatt og behandlet i underkant 6000 straffe- og sivile saker som omhandler trusler og krenkelse. Konfliktrådene mottar mellom 1000 - 1200 slike saker hvert år (se tabell under).

Voksne med dårlig nettvett

Askheimer mener at de voksne, de som skal ha en oppdragerrolle for barna, utviser dårlig nettvett og at de ikke er så gode forbilder som man skulle ønske at de var. Det dreier seg om nedsettende, truende og krenkende kommentarer i sosiale medier og i kommentarfelt ellers.
 
Og mens de voksne utøver dårlig nettvett ganske åpenlyst, skjuler de yngre det mye mer, forteller Askheimer. Han mener også at mange konflikter kunne vært unngått hvis foreldre var flinkere til å sette grenser, og forholde seg til de aldersgrensene som gjelder for for eksempel snapchat og tellonym.
 
Vi har mange eksempler på 10-11 åringer bruker snapchat, og at det skjer mye krenkende der som foreldre ikke ser, eller får vite om, før det har gått alt for langt. Samtidig blir de som ikke får lov av foreldrene sine, utafor i vennegjengen. I tillegg tror jeg det er mange mørketall blant unge, og min oppfatning er at skole, foreldre og politiet tar for lett på det. De tenker at ungdommen må ordne opp sjøl, men det er særlig utfordrende når det blir krenket på anonyme tjenester. Det gjør barna utrygge, når de ikke vet ikke hvem avsenderen er. Når det er anonymt, kan det plutselig være alle, også din egen bestevenninne, sier han.
Fra 2015 til 2016 økte antall saker som går på bildedeling av seksuell karakter fra 18 til 49 (nesten en tredobling). Fra 2016 til 2017 anslår vi en dobling av slike saker. Fra 2017 til 2018 er utviklingen mer jevn.  Underkategorien digital mobbing er forholdsvis stabil. Konfliktrådene mottar ca 50 saker hvert år, bortsett fra 2017 som viser 74 mottatte saker. Antall saker som omhandler digital trussel kan vi se en tydelig økning fra 2014 til 2017 (53 -> 94 saker).
Fra 2015 til 2016 økte antall saker som går på bildedeling av seksuell karakter fra 18 til 49 (nesten en tredobling). Fra 2016 til 2017 anslår vi en dobling av slike saker. Fra 2017 til 2018 er utviklingen mer jevn. Underkategorien digital mobbing er forholdsvis stabil. Konfliktrådene mottar ca 50 saker hvert år, bortsett fra 2017 som viser 74 mottatte saker. Antall saker som omhandler digital trussel kan vi se en tydelig økning fra 2014 til 2017 (53 -> 94 saker).

Mekling i konfliktrådet

Askheimer har god erfaring med slike saker i konfliktrådet, og at det ofte er til det beste for alle parter.

Hos oss i konfliktrådet har de mulighet til å snakke om det med hverandre, og ofte blir de omforent og lar hverandre være i fred. Det er ingen annen arena hvor de kan snakke sammen på den måten, sier Askheimer, som oppfordrer til mer nettvett – både blant vokse og barn.
 
Tips: Sjekk ut  www.barnevakten.no  for gode tips og råd om barn, nettvett og hvilke apper og spill som passer for de ulike aldersgruppene.