Søker meklere i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Ski

Konfliktrådet i Øst søker etter nye meklere i hele regionen. Vi har et særlig behov for meklere bosatt i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Ski.

Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene gjennom mekling og andre gjenopprettende prosesser.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Det må påregnes oppdrag i hele regionen, så meklerne må være fleksible.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning gjennom grunnkurs. Datoer er ikke bestemt, men sannsynligvis i starten av 2020.

Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier er: Kvalitet, Nytenkende og Tro på mennesket.

Du finner søknadsskjema på:

https://www.konfliktraadet.no/soeknad-paa-verv-som-meklar-i-konfliktraadet.316267.no.html

Søknadsfrist: 1. oktober

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt på tlf. 69 01 37 70

Tips en venn Skriv ut