Nye meklere søkes til region Øst

Konfliktrådet i Øst søker etter nye meklere i hele regionen. Vi har et særlig behov for meklere bosatt i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.

Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene gjennom mekling og andre gjenopprettende prosesser.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Det må påregnes oppdrag i hele regionen, så meklerne må være fleksible.

Vi oppfordrer menn til å søke.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning.

Datoer for grunnopplæring er: Bolk 1: 23-26 mars, og bolk 2: 3-5 juni. Opplæringen vil foregå på dagtid, og søkere må ha anledning til å sette av disse datoene.

Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier er: Kvalitet, Nytenkende og Tro på mennesket.

 

Du finner søknadsskjema på:

https://www.konfliktraadet.no/soeknad-paa-verv-som-meklar-i-konfliktraadet.316267.no.html

Søknadsfrist: 1. februar

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt på tlf. 69 01 37 70