Kontakt konfliktrådet

Har du spørsmål eller trenger et råd?

Alle kan ta uforpliktende kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd eller veiledning om en aktuell sak. Alle ansatte ved konfliktrådene og meklerne har taushetsplikt. Ønsker du å melde inn en sak til ditt lokale konfliktråd kan du gjøre det ved å ringe - eller sende inn skjema her. Konfliktrådet tar kontakt med den andre parten. Det er gratis å få saken sin behandlet i konfliktråd.

Er du part i en straffesak og ønsker mekling i konfliktrådet, kan du be politiet vurdere om saken egner seg. Dette bør du ta opp så tidlig som mulig for eksempel når du møter til avhør eller ved anmeldelse. Både du og den andre parten må samtykke til konfliktrådsbehandling. I straffesaker er det vanlig at politiet innhenter samtykke, men konfliktrådet kan også bistå.

Vil du ringe oss?

Alle henvendelser vedrørende saker under behandling, eller ønske om å melde inn en sak for konfliktrådet, rettes til ditt lokale konfliktråd.

Finn kontaktinformasjon til ditt konfliktråd ›

Åpningstid mandag  - fredag kl. 0800 – 1500.

Direktør

Lise Sannerud
 

Assisterende direktør

Siri Kemény
siri.kemeny@konfliktraadet.no

Mediakontakt:

Gro Jørgensen

Informasjonssjef
gro.jorgensen@konfliktraadet.no
m: 918 84 571

Har du møtt i Konfliktrådet?