Iren_Nilsen_facebook

Av Gro Jørgensen

«Jeg ble tatt med falsk leg på et utested, vekteren sa han skulle anmelde dette, hva kan jeg forvente meg?»

Siden 2013 har konfliktrådet vært en del av dem som betjener svartjenesten for ungdom. Mange tusen spørsmål kommer inn til Ung.no i løpet av året – og noen av dem omhandler spørsmål som går på lovbrudd, frykten for å ble anmeldt – eller råd om hva de bør gjøre i en vanskelige situasjon

«Jeg stjal en vare fra en butikk, nå angrer jeg. Bør jeg levere den tilbake?»

– Det som går igjen er at ungdommene søker svar på hvordan de skal håndtere en situasjon som allerede har oppstått. De vil vite hvilke muligheter har de til å gjøre opp for seg og hvem som kan hjelpe. Vårt ansvar er å veilede ungdommen, motivere til å ta «kloke valg» og gi de korrekt relevant informasjon oppimot den situasjonen de står i, sier Irén Nilsen som er en av to som svarer på spørsmålene. 

Hun er seniorrådgiver i Nordland, avdeling Svolvær, og sørger for at ungdommene som spør får svar i løpet av to-tre dager. En ekstragevinst er det at gjennom spørsmålene får de innblikk i hverdagsutfordringene til ungdommene.

«En venn «lånte» meg penger, men sa aldri noe om at jeg måtte betale tilbake, nå får jeg beskjed om å betale alle pengene på en gang, og jeg har ikke mulighet til det, hva kan jeg gjøre?»

Irén Nilsen forteller at det er med en viss ydmykhet at hun logger seg på svarpanelet til Ung.no hver morgen året rundt.

 – Vi er godt vant til å fortelle om konfliktrådet til folk flest, men her må vi nok stoppe litt ekstra opp og være på vakt når vi svarer ut spørsmål som er av stor betydning for en ung leser. Det gjør at vi i svarpanelet må være skjerpet til enhver tid, ta alle spørsmål på største alvor og bidra til at ungdommen som henvender seg opplever å bli sett, forstått og anerkjent. 

«En elev i klassen min har Photoshoppet et bilde av meg og en annen elev i en type som kan virke som en voldshandling. Kan jeg anmelde dette?» 

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får ungdommene svar på det de lurer på – og mange sender inn spørsmål. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.