Mæland

Gjennom rollespill fikk hun et innblikk i hvordan konfliktrådet jobber i saker som har med Vold i nære relasjoner å gjøre. Både justisminister og konfliktrådsleder Guri-Anne Nilsen var fornøyd etter møtet. -Ministeren var interessert og spurte spesielt om gjenopprettende prosess i slike saker, sier Nilsen som forteller at fokus var på fornærmedes opplevelse, meklerens rolle som ikke-eksperter og gjenopprettende prosess ut fra hva fornærmede definerer som sine behov.