bilulykke_Thomas Wolter_pixabay

Takk for at du torde å møta meg

Ruset og på flukt frå politiet, køyrde «Tore» i svært høg fart i feil retning på motorvegen. Plutseleg small det. I bilen han trefte, sat Martin, ein ung mann på 20 år. Martin vart alvorleg skadd. 

sparegris

Å tasta feil i nettbanken kan by på konfliktar

Å tasta feil i nettbanken kan få store ringverknader. Det erfarte ein mann som ved eit uhell sende kr. 10 000 til feil kontonummer førre sommar. 

bom_pixabay

Kjeda seg - gjorde hærverk

Fire gutar kjeda seg ein kveld, og keisemda skulle visa seg å få utløp på ein måte som fekk følgjer for gutane. Utstyrt med lightergass og mykje kreativitet klarte dei å gjera store skader på ein vegbom som høyrde til eit firma i nærleiken.

Geit

Nabokonflikt med geiter og trakassering

Svoltne geiter som brekar etter leggetid, bilkøyring i høg fart gjennom tunet – og dessutan trakassering via meldingar og kroppsspråk, var striden mellom naboar på landet.   

  

branntilløp 2

Fekk livskvaliteten tilbake etter møte med dei som stifta brannen

Ole opplevde marerittet i livet sitt etter to forsøk på brannstifting i bustadbyggeleaget der han og sambuaren bur. Vekene etterpå var prega av angst og manglande nattesøvn – som igjen gjekk utover arbeidet. Etter å ha møtt dei som stifta brannen er kvardagen i ferd med å bli bra igjen.

telefon_ungjente

Mobbing og trusler på nett

To jenter hadde sendt en rekke krenkende meldinger til hverandre, bl.a. «Du kan gå og henge deg», «Ingen liker deg», «Hvis du hadde dødd hadde ingen brydd seg», osv. Skolen jentene går på hadde delt seg i to grupper med «tilhengere» av hver av jentene. Straffesaken endte opp hos konfliktrådet.

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay.

Hærverk etter påkjørsel endte ved meklingsbordet

Vår oppførsel er ikke alltid like rasjonell når vi drikker og følelsene våre kommer sterkere frem. Det fikk en ung mann erfare. «Erik», 19 år, var godt beruset og skulle hjem etter et utendørs arrangement han hadde deltatt i.  Han tenkte at det kunne vært lurt å ta en snarvei ned til t-banen og hoppet derfor over gjerdene og ut i bilveien. «Marie», 30 år, måtte bråbremse og kjørte nesten ned Erik som reagerte med sinne og sjokk og slo til panseret og rev av vindusviskerne. Politiet var på stedet og anmeldte Erik for skadeverk. Samtidig ble Marie anmeldt for uaktsom kjøring.

Bildet er fra pixabay

Sendte angerfylt brev etter tyveri fra bestemor

- Vi trengte penger og vi visste hvor vi kunne få tak i det, sa «Pål» som sammen med en kamerat stjal penger fra kameratens bestemor. Til tross for at de ble idømt samfunnsstraff, var ikke Pål ferdig med saken. Via Friomsorgen henvendte han seg til konfliktrådet fordi han skammet seg og ville møte den eldre damen. Det ville ikke hun, men takket hjertelig for brevet som Pål sendte henne i stedet.