Konfliktrådet Innlandet

Avdelingene Elverum og Gjøvik

post.innlandet@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 372, 2403 Elverum

Besøksadresse Elverum:  Storgata1, 2408 Elverum

Besøksadresse Gjøvik: Storgata 14, 2815 Gjøvik

 

 

Telefon 62 00 08 31

Konfliktrådsleder Siri Stormoen 95 10 45 55

Tilbyr mekling i Innlandet.

 OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET INNLANDET

Konfliktrådet Innlandet har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.  Fra tirsdag 31. mars gjennomfører vi mekling via telefon eller video.

Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.innlandet@konfliktraadet.no  evn. telefon  62 00 08 31, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.