Konfliktrådet Sør-Øst

Avdelingene Skien, Horten og Drammen

post.sorost@konfliktraadet.no  

Postadresse: Postboks 47, 3701 Skien

Besøksadresse Skien: Myren 7, 3718 Skien

Besøksadresse Horten: Vestre Braarudsgt 2, 3181 Horten

Besøksadresse Drammen: Bragernes Torg 2 A, 3017 Drammen

Telefon 35 11 15 70

Konfliktrådsleder Torhild Irene Jensen 98427976

Tilbyr mekling i

  • Telemark, Vestfold og Buskerud

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET SØR-ØST

Konfliktrådet Sør-Øst har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor. Fra tirsdag 31. mars gjennomfører vi mekling via telefon eller video.

 Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.sorost@konfliktraadet.no  evn. telefon 35 11 15 70 for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.