Konfliktrådet Agder

post.agder@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 744, 4666 Kristiansand

Besøksadresse: Tordenskjolds gt. 16, 4612 Kristiansand

 

 

Telefon 38 70 86 90

Konfliktrådsleder Helge Bie Riber 91 71 37 32

Tilbyr mekling i Agder.

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET AGDER

Konfliktrådet Agder har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysist stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.  Om kort tid vil vi kunne gjennomføre mekling på telefon eller videoløsninger.

Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.agder@konfliktraadet.no  evn. telefon 38 70 86 90, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.