Meklekurs Trondheim 2[1]

Meklerkurset holdes i Trondheim der en gjeng engasjerte og interesserte meklerkandidater blir kjent med meklerollen gjennom ferdighetstrening og opplæring for å lede trygge og gode meklingsmøter, øve seg til å opptre upartisk, samt skape tillit i lokalsamfunnet. Smittehensyn ivaretas.

Under den pågående pandemien markeres den årlige Restorative Justice Week i flere land med digitale markeringer. Målet er å sette fokus på hva RJ kan bety for enkeltmennesket og samfunnet. Det er konfliktrådene i Norge som er hovedleverandør av det som på norsk heter gjenopprettende prosess.  Hensikten er å gjenopprette mest mulig av skaden som er skjedd gjennom handlingen som har funnet sted.   

Det er altså store og viktige oppgaver som venter meklerne etter endt kurs i Trondheim. De blir en del av et meklerkurs på landsbasis med ca. 550 konfliktrådsmeklere. Kursledere er Agron Tahiri og Mona Hammerfjeld.