NOKAS

Av Ketil Leth-Olsen (tekst og foto)

Geir Jørgensen er butikksjef for Coop Mega og sier de er plaget med naskeri – og da mest fra ungdommer. Ofte er det øl og rusbrus som blir stjålet.

- Noen gjengangere har forsøkt å gå ut av butikken med handlevogner fulle av øl. Dette er varer som er lett omsettelig, og de mest aktive bryr seg nesten ikke om de blir tatt. Det virker som de ikke har noe å tape. I slike tilfeller ser det ut til at politiet bare samler opp sakene til det eventuelt får noen konsekvenser, sier Jørgensen som også har eksempler på butikktyver som fjerner emballasjen fra kjøtt og gjemmer det i sekker. En eldre dame ble tatt med en liten lime i jakkelommen, og her er det trolig spenningen som er drivkraften.

Jørgensen forteller at disse eksemplene ikke gjenspeiler hverdagen. Den typiske nasker i matbutikken er ungdom, både jenter og gutter, mellom 16-17 år som enten er presset av andre eller som begår tyveri for egen vinning. De stjeler gjerne små kvantum, og som regel er det alkohol. Han sier butikken ikke har økonomi til å ansette folk til å observere kundene, så det er ofte de som sitter i kassen som varsler om de ser mistenkelige personer.

-Det er vanskelig å si hva som kan gjøres for å begrense butikktyveri, men vi har valgt å anmelde. Mest for å statuere et eksempel, men også for å spre et rykte i miljøene om at butikktyveri får konsekvenser. Erfaring viser at dette har en effekt, da disse ungdommene kartlegger og deler informasjon om hvor det er smart å stjele. Så min teori er at det fungerer best å anmelde, og at det har en viss preventiv effekt.  

Coop
Geir Jørgensen er butikksjef for Coop Mega ved Sirkus Shopping.

Har tro på konfliktrådet.

Butikksjefen har tro på møtene i konfliktrådet. Selv har de ansatte sjelden tid til å stille på meklingsmøtene, men han har selv erfaring fra to møter som han opplevde som svært interessante. Mekleren var veldig dyktig, påpeker Jørgensen og selv om noen ungdommer skylder på at «andre har lagt varer i sekken deres» eller at de ble «presset av andre til å stjele» – ble det skrevet avtaler der ungdommen må gjøre opp for seg.

-Hvordan løser dere utfordringen hvis dere selv ikke har mulighet til å stille på møter i konfliktrådet?

-Når hektiske hverdager forhindrer ansatte i å møte, er det flott at Nokas kan stille på konfliktrådsmøtene med butikktyvene. Vi tenker det er viktig at ungdommene får læring av det de har gjort. Hvis vi selv skulle deltatt på alle disse møtene, ville dette vært dårlig økonomi og lite tid til å utføre den jobben vi har på senteret. To rusbrus til kr 62,- kr forsvarer ikke at vi skal bruke 90 minutter på et møte. Og det er flott at konfliktrådet prioriterer disse sakene. Der ungdom stiller på møtene har jeg et inntrykk av at gjentakelsesfaren er svært liten.

Bestillingstyveri

Vegar Felipe Anthun er områdeleder for Nokas ved Sirkus Shopping, og har jobbet på senteret i åtte år. Han møter i konfliktrådet for butikkene ved senteret. Jenter mellom 13-15 år er en typisk nasker som stjeler kosmetikk, undertøy og klær. Ofte på HM og Cubus. Ikke nødvendigvis dyre gjenstander, men små ting som er enkle å stjele.  Han tror ungdommene påvirker hverandre, og utveksler «erfaring» på hvor de stjeler og hva som er lett å ta med ut av butikken.

 -Derfor er det veldig viktig at vi får tatt dem, slik at de får en oppfatning av at det ikke er så enkelt som de tror. Så får de tenkt over konsekvensene før de eventuelt skulle bli fristet på nytt.

Han sier videre at produktene ofte er kosmetikk og klær, men det kan også være helt spesifiserte bestillingstyveri. Han har en oppfatning av at ungdom i dag har et stort press på utseende. De skal se best ut, gå med de riktige klærne og det er viktig å bli anerkjent og godt likt av andre.

De som blir tatt anmeldes alltid og ofte ender det opp med et møte i konfliktrådet.

-Min erfaring fra rundt førti meklingsmøter i konfliktrådet, er at det alltid blir signert avtaler. Kun to ganger i løpet av mine åtte år, er det ikke blitt avtale i møtet. Av de som har møtt har vi ikke registrert noen tilbakefall. Det vil si at ingen av de som har begått butikktyveri - og som har samtykket til møte med konfliktrådet - er registrert på nytt her på senteret.

NOKAS
Vegar Felipe Anthun er områdeleder for Nokas ved Sirkus Shopping.

Møtet i konfliktrådet

Vegar Felipe Anthun forteller at ungdommene han møter i konfliktrådet tar dette seriøst. Kroppsspråket viser fortvilelse, og han er ikke i tvil om at de fleste angrer. 

-Det er helt åpenbart på disse møtene. Det kan også ta lang tid før saken blir behandlet i systemet, fra vi stopper dem i butikken og til konfliktrådet får saken. Dette kan være en slitsom venteperiode der de tenker mye og gruer seg veldig til møtet. Ungdommer i dag er ikke glad i å leve i uvisshet, de må hele tiden ha kontroll på hva som skal skje. Jeg ser når vi har avsluttet meklingsmøtet og vi har blitt enige om en avtale, så er det med stor lettelse de forlater møtet.   

 -Hva er viktig i forberedelsene?

- Jeg tenker det er viktig at mekler i forkant kan forberede ungdom på at her kan det komme en butikkleder som er berørt, sint eller frustrert og lei seg. Noen butikkeiere kan føle at ungdom stjeler rett i fra deres egen lomme, noe som kan bringe frem en del sterke følelser i møtet.

-En annen ting er saksbehandlingstiden i politiet, noe som hele systemet må ta på alvor. I noen saker kan det ta et halvt år, fra pågripelse til møtet i konfliktrådet. I løpet av et halvt år, har det skjedd mye i en ungdoms liv. Derfor er det ytterst viktig at disse ungdommene blir prioritert. Selv om det fra politiets perspektiv ikke er snakk om alvorlige lovbrudd, så er det for ungdommene mye som står på spill. Spesielt mentalt. De er ofte svært unge og i en viktig livsfase der de skal utvikle seg som mennesker, sier Vegar Felipe Anthun som til slutt har følgende beskjed.

-Jeg tenker at konfliktrådet har en meget viktig rolle i samfunnet. Møtene som dere tilrettelegger, gjør at gjerningspersoner får kjenne litt på hvordan andre er berørt at handlingene, enten det er ran, vold eller tyveri. Ekte historier med følelser og tanker som det er viktig at de får høre direkte fra de som er berørt. Dersom det bare er selve handlingen de husker, og ikke hvordan dette har påvirket andre mennesker – har vi tilført lite læring i denne prosessen.

-----

Vil du høre mer om butikktyveri og hvordan det håndteres i butikken - og i konfliktrådet?  Hør denne episoden fra Konfliktrådspodden

 https://pod.space/konfliktradspodden/butikktyveri