Vårseminar

Konfliktrådet inviterer til vårseminar 24. april om det personlige møtets betydning i en tid som vitner om sosial avstand mellom individer og grupper. Vi ser det i form av hatefulle ytringer og seksuelle krenkelser på nettet, stereotypier, fremmedfrykt, radikalisering og hatkriminalitet.  Vår digitale verden utfordrer ikke nødvendigvis vår forståelse av «de andre». Behovet for gode arenaer for ansikt til ansikt- møter er derfor viktig for den enkelte og for felleskapet i tiden framover. Det personlige møtet kan fremme ny innsikt, økt gjensidig forståelse og inkludering. Ved å mobilisere positive lokale krefter og partene selv i å håndtere konflikter kan det skapes en nærhet og et eierskap til løsninger som kan få positive ringvirkninger for hele samfunnet.

Her kan du se programmet - og lenke for påmelding.

Vårseminar program.pdf