Deiligst

Grete Stabekk jpg.jpgI undersøkelsen ble 2 888 barn og 2007 foreldre spurt om blant annet mediehverdag, mobbing, trusler og seksualitet på nett. Der kom det fram at distribusjon av nakenbilder blant unge har økt kraftig siden siste undersøkelse i 2012. De færreste tenker over konsekvensene.

Flaut i ettertid

Mange sender bilder til kjæresten sin og når forholdet tar slutt,  videresender ex-kjæresten bildene slik at de spres til et større publikum. Andre bilder er tatt i fylla og videresendt - noe som ikke er like hyggelig «dagen derpå.» En ting er at de kan være ganske flaut, en annen ting er ryktene det kan forårsake. Dessuten kan bildene dukke opp når framtidige arbeidsgivere sjekker på nettet for eksempel. Undersøkelsen viser at det er like mange gutter som jenter som sender nakenbilder.

En sak der et bilde er ulovlig delt og blir anmeldt, etterforskes som en vanlig straffesak. Strafferammen er bøter eller fengsel i opptil tre år. Men mange av sakene forsøkes løst i konfliktrådet.

Deiligst
Deiligst.no er en av nettstedene hvor ungdom legger ut nakenbilder.

Ingen overraskelser i møtet

-Før meklingsmøtet har vi en formøte med alle, der vi trygger dem på hva som vil skje i møtet, hvilke spørsmål de vil få osv. Vi erfarer jo også at foreldre ofte ikke har det hele og fulle bildet av det som har skjedd, og da kan vi avklare det på forhånd. Målet er at det ikke skal komme noen overraskelser i selve møtet, sier Stabekk som forteller at stemningen i slike møter ofte er rolig og avventende i starten, men så når alle er trygge begynner de å prate. Fokus i møtet er mer på hva de opplevde da bildene ble spredt og hvordan de har det i dag – enn selve hendelsen.

Det har vært mange saker i konfliktrådet der nakenbilder har vært årsak til fortvilelse, anger og sinne. Noen har blitt tatt bilde av uten at de selv vet det, andre forteller at de er blitt presset til å sende bilder av seg selv uten klær – mens mange har selv sendt bilder.

En eksempel er ungdommen som tok bilde av sine edlere deler og sendt det på snapchat til ei venninne. Hun tok skjermbilde av dette og sendte videre til en venn som publiserte dette på facebook. To andre jenter la ut nakenbilder av en jevnaldrende gutt. Her ble det inngått en såkalt forsoningsavtale. De to jentene forstod hvilke skade de hadde påført gutten og beklaget veldig det de hadde gjort. De gjorde også avtale om hvordan de skulle håndtere dette videre i forhold til omgivelsene.

Ei jente som viste undertøy til sin venninne ble avbildet uten at hun visste det og bildet ble tilgjengelig for mange – og ble et stort problem for jenta som altså ikke hadde publisert dette selv. Da de to møttes i konfliktrådet fikk de snakket om ut om følelser, vennskap og hvordan skaden kan rettes opp. De ble enige om å slette bildet som lå på pc`en.

Pornografisk innhold

En litt uventet vinkling ble det da ei 14 år gammel jente sendte mange svært utfordrende nakenbilder av seg selv til flere gutter som var i alderen 14 – 18 år. En av guttene sendte et nakenbilde tilbake, og det førte til at guttene ble siktet for å ha sendt bilder med pornografisk innhold til en mindreårig. Meklingsmøtet i konfliktrådet bar preg at de nå forsto alvoret og konsekvensene av det de hadde gjort. Det var jenta som hadde tatt initiativ til dette, men guttene ble siktet. Jenta selv fikk også et innblikk i hvordan hennes aktive rolle har innvirket på hendelsen. Alle bildene ble lovet slettet og de var ikke publisert på nett.  På andre møter i konfliktrådet har det kommet fram at gjerningspersonen slett ikke har sendt den type bilder som ryktene i skolegården og nærmiljøet har gjengitt.

Skjermbilde - slettmeg
Slettmeg.no kan bistå

Bilde av edlere deler

Grete Stabekk er ikke i tvil om at konfliktrådet er en god arena å håndtere saker som dette.

-Dette er unge mennesker som er trygge på snapchat, facebook og andre sosiale medier, men mangler livserfaring og teknisk kunnskap. De skjønner ikke helt konsekvensene. Hvis saken kun behandles hos politiet, blir den liggende der som en uløst verkebyll for de involverte, sier konfliktrådslederen som viser til at partene kan være alt fra elever i samme klasse – til dem som aldri har sett hverandre før.

-Vet du ikke hvem som sprer bildene er det ekstra skremmende. De som har vært utsatt for vonde opplevelsen, kan føle seg tryggere på at det ikke gjentar seg når de sitter ansikt til ansikt med den andre personen – og de får en unnskyldning samt en forsikring, på at det ikke skal gjenta seg.

Løsning ved at de møtes

Noen steder i landet melder politiet om veldig mange saker som omhandler bilder på nettet, så mange at saker blir liggende veldig lenge. Ved andre politidistrikt sender de sakene til konfliktrådet.

-Hvis dette dreier seg om veldig unge mennesker, er det ikke andre reaksjoner som er aktuelle – og en type reaksjon bør de ha. Jeg tror også at det er en økende forståelse fra politiet om at de personlige relasjonene ved slike saker kun finner sin virkelig løsning ved at de møtes. Da kan offeret få gjenvunnet kontroller over situasjonen på et vis, sier Grete Stabekk som oppfordrer politi og påtale til å tenke konfliktråd ved enda flere saker enn de gjør i dag. Konfliktråd er frivillig og krever samtykke fra alle parter.

                                                                   www.konfliktraadet.no