Bilde

Digitale meklingsmøter fungerer

Meklingsmøtet på videoskjerm fungerte godt. Det var helt riktig av Konfliktrådet å tilby mekling via video eller telefon, når Korona-restriksjoner gjør at fysiske meklingsmøter er umulig. Det er den klare holdningen fra to konfliktrådsmeklere som har gjennomført flere digitale meklingsmøter, samt fra ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss – som var part i en sak som ble meklet via videoskjermen.

hyttebilde web 2[1]

Hytteidyll kan bli til hyttekonflikt - hva med å kontakte Konfliktrådet?

Hytteforbudet i disse Koronatider er opphevet, og mange strømmer til sine ferieboliger for rekreasjon, feire og fritid. Hytta eller ferieleiligheten er vårt fristed og vårt hjem hjemmefra. Dette året vil kanskje flere enn vanlig tilbringer mer tid enn ellers i egen feriebolig. Imidlertid hender det  at idyllen blir forstyrret av konflikter og noen hyttenaboer velger å få bistand fra Konfliktrådet.

Konfliktrådsleder i vest, Bjørg Sletten, sier konfliktrådet har god erfaring i å håndtere konflikter i arbeidslivet, og oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt.

Det er mye god helse i en løst konflikt

Konfliktrådet mottar jevnlig henvendelser fra både arbeidsgivere og arbeidstakere som ønsker bistand til å løse opp i konflikter på arbeidsplassen, det være seg mellom kollegaer eller mellom ledelse og arbeidstakere. Ofte har partene gått seg helt fast med steile fronter og trenger hjelp av en uavhengig tredjepart til å finne veien ut.

lars otto portrett 2

Konfliktrådet på direkten i NRK om nabokonflikter

Lurer du på noe når det gjelder nabokonflikter? Da bør du lytte til Spørretimen i NKRs program Ekko i P2, tirsdag 28. april kl. 10, der lytterne også er velkommen til å sende spørsmål på «direkten».

Meklerhåndboka

Meklerhåndboka er oppdatert

Meklerhåndboka beskriver metoden - Gjenopprettende prosess - i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forhold seg til. Metoden tar utgangspunt i en tilnærming der personer som er direkte involvert eller berørte av et bestemt lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap kan identifisere skader, behov og forpliktelser hendelsen har skapt, og sammen finne fram til måter å gjenopprette og hele urett og skade så godt det lar seg gjøre.

Mekling 1[1]

Åpnes for fysiske meklingsmøter i noen saker

I tråd med de første tiltakene som ble iverksatt fra Helsedirektoratet for å hindre smittespredning, innstilte konfliktrådene først all meklingsaktivitet, for så å igangsette mekling via video eller telefon. Fra 22. april åpnes det gradvis opp for at saker kan mekles fysisk, selv om hovedregelen er møter gjennom telefon og video. Det gjelder alle type saker – straffesaker, sivile saker, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. De første sakene er allerede meklet digitalt med godt resultat.

Ivar Blaauw har vært mekler i konfliktrådet i 25 år i april i år. Foto:

Ivar Blaauw – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Erfaringen fra arbeidslivet, hvor konflikter om kontrakter stadig måtte løses, fikk Ivar (68) på tanken om at han også kunne bistå med konfliktløsning i det sivile liv. Han har nå vært mekler i konfliktrådet i 25 år.

naboløsning 2

Mindre tålmodighet med naboen i disse tider? Konfliktrådet kan bistå

En av ti nordmenn svarer at de har kranglet med naboen det siste året. Støy kommer høyeste på «irritasjon-skalaen», ifølge en undersøkelse som er foretatt av Norstad for Codan Forsikring. Rundt 750 av nabokonfliktene kommer til Konfliktrådet i løpet av et år. Mange frykter at Korona-krisen kan bety at tålmodigheten overfor naboen, blir mindre.

Alle på hjemmekontor

Det er bare å melde inn saker…

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for å begrense smittefare, vil alle konfliktrådets kontorer holdes fysisk stengt inntil videre. Aktiviteten holdes oppe så langt det lar seg gjøre, ved at de ansatte har hjemmekontor.

logo 2

Søk tilskuddsmidler fra konfliktrådet

Fristen for å søke på Sekretariatet for konfliktrådenes tre tilskuddsordninger er 1. april.  I år lanserer vi et nytt elektronisk søknadsskjema som skal gjøre hele prosessen enklere.