Nabokrangel - rekkehus

Økonomisk konflikt om slitasje og depositum

En enslig tobarnsmor havner i konflikt med utleier av leiligheten når leiefoholdet skal avsluttes, og det setter en stopper for kjøp av egen bolig da depositumet holdes igjen. Saken ble løst i konfliktrådet.

KariVik_MortenDaleng_Nordland

Netthets: Foreldre er dårlige forbilder i idretten

Høyt engasjement og et ønske om å være best, gjør at faren for konflikt i idretten er stor. – Idretten opplever et tilfang av netthets-saker som ikke er idretten verdig, sier daglig leder i Trøndelag fotballkrets, Jan-Roar Saltvik. – Flere burde ta saken til konfliktrådet, sier Kari Vik i Konfliktrådet Nordland. En hendelse fra idrettsmiljøet gjorde at hun meklet mellom 17 ungdommer og deres støttepersoner. 

Berit Follestad

Nasjonal elevmeklersamling i oktober

I 1995-96 var det et pilotprosjekt i Norge; «Elever kan selv», som handlet om at elever meklet i konflikter mellom elever. 46 grunnskoler deltok i prosjektet som ble ledet av konfliktrådet og Justisdepartementet.  I oktober inviterer Trygg Læring til Nasjonal elevmeklersamling i Oslo

MarenU18

– Ungdomsoppfølgingen har lært meg at jeg er ikke alene, man er her for å løse problemet og ikke få kjeft.

Uttalelsen kommer fra en ung gutt som har gjennomført ungdomsoppfølging i konfliktrådet i Oslo, og det er i Konfliktrådspodden at vi får høre ungdomskoordinator Maren Dyrdal Nielsen fortelle hvordan hun arbeider med ungdom, ofte unge gutter, som skal gjennomføre straffereaksjonene ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Jegvilmøtetyven

Unnskyld fra politiet etter avslag til ransutsatt kvinne

En småbarnsmamma opplevde å bli ranet i hjemmet sitt midt på natten. I ettertid ønsket hun å møte tyvene. Politiets svar om at det ikke var aktuelt, beklager de i dag. Både lesebrevet fra hun som ble ranet, og politiets beklagelse står på trykk i Bergens Tidende i dag.

Iren_Nilsen_facebook

Konfliktrådet svarer ungdommen på ung.no

«Jeg har stjålet i butikken mange ganger, og jeg ble tatt av butikksjefen. Jeg angrer veldig. Han sier at jeg må betale tilbake. Kan jeg havne i fengsel? Kommer foreldrene mine til å få vite det?». Dette og mange andre spørsmål svarer konfliktrådet på gjennom Ung.no – en offentlig informasjonskanal for ungdom.

Hans_Christian Askheimer

Netthets: Filming av vold «populært»

– I nesten alle saker vi har, har det vært noen som har filmet volden og spredd filmen på snapchat. Det er den nyeste trenden, og gjelder stort sett de fra 14 år og oppover, sier Hans Christian Askheimer, rådgiver i konfliktrådet i Troms.

Mats

Mats Myrstad, Bodø – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

– Jeg liker best å jobbe med ungdomssaker, og fordi jeg synes det er de mest utfordrende sakene. Akkurat som andre folk, er ungdommer forskjellige, men ofte har de litt vanskeligere for å uttrykke sterke følelser eller å gjøre tankene om til ord.

Prosjektleder Thov Midtsund Nordbø leder Storby-prosjektet og skal blandt annet se på tidsbruk for saken kommer i konfliktrådet.

Storby-prosjektet i startgropa

Prosjektleder i konfliktrådet, Thov Midtsund Nordbø, er i gang med er i gang med Storby-prosjektet som skal rette et spesielt fokus mot tidsbruk, tiltak og konfliktrådets samarbeid med andre etater.

Ungdom ingress[1]

En endringsarbeider tett på unge lovbrytere

-Jeg ser på meg selv som en endringsarbeider innenfor de klare rammene som straffereaksjonene innebærer. Det sier Ellen Oliver – en av konfliktrådets 35 ungdomskoordinatorer som har ansvaret for oppfølging og koordinering av unge lovbrytere som dømmes til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. –Å få en ungdom til å slutte med kriminalitet krever mye samarbeid og mye oppbakking. Det viktigste i kontakten med ungdommen er å nå fram til dem, være tilstede og faktisk høre hva de sier.