Konfliktrådet Sør-Øst

Avdelingene Skien, Horten og Drammen

post.sorost@konfliktraadet.no  

Postadresse: Postboks 47, 3701 Skien

Besøksadresse Skien: Myren 7, 3718 Skien

Besøksadresse Horten: Vestre Braarudsgt 2, 3181 Horten

Besøksadresse Drammen: Bragernes Torg 2 A, 3017 Drammen

Telefon 35 11 15 70

Konfliktrådsleder Torhild Irene Jensen 98427976

Tilbyr mekling i

  • Telemark, Vestfold og Buskerud

 

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET SØR-ØST

 Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.sorost@konfliktraadet.no   evn. telefon 35 11 15 70  for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.