Konfliktrådet Møre og Romsdal

post.moreogromsdal@konfliktraadet.no

Postadresse: Keiser Wilhelmsgt. 24, 6003 Ålesund

Besøksadresse Ålesund: Keiser Wilhelmgsgt. 24, 6003 Ålesund

Besøksadresse Kristiansund: Storgata 43, (politihuset), 6508 Kristiansund

 

 

Telefon 70 30 06 10

Konfliktrådsleiar Kjartan Skotte 91 75 21 63

Tilbyr mekling i

Møre og Romsdal

 

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET MØRE OG ROMSDAL

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.moreogromsdal@konfliktraadet.no evn. telefon 70 30 06 10, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon