Det finnes det ca. 550 konfliktrådsmeklere i Norge. Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt tillit i lokalsamfunnet. Det kreves ingen formell utdanning, men meklere må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Konfliktrådet har stadig behov for nye meklere! Er du interessert? Send en åpen søknad til ditt lokale konfliktråd. Søknaden og vil bli vurdert når det er behov for nye meklere. Vervet blir også utlyst i avisen eller på kommunens nettsider.

Å være mekler er en interessant oppgave der du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter. Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til.

Meklere oppnevnes for fire år. Å være mekler er et betalt verv som lønnes på timebasis. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

Søknadsskjema for meklerverv finner du under hvert enkelt konfliktråd