Mona 3

I pressemeldingen som politiet i Nordland politidistrikt har sendt ut, opplyses det at festen fant sted knapt et døgn etter at de lokale smittevernforskriftene i Bodø kommune ble innført. Ungdommene  hadde riktignok planlagt en fest med lovlig antall, men det kom langt flere festdeltakere i løpet av kvelden. Det ble også tatt grep for å avslutte festen, selv om det ikke hadde skjedd innen politiet kom til stedet. Ungdommene som er i alderen 17-18 år har gitt en forbeholden tilståelse, ifølge politiet.

I pressemeldingen sier politiet at avgjørelsen om konfliktråd er fordi de antar at det vil være mer forebyggende at ungdommene må stå til ansvar overfor hverandre, enn at de blir bøtelagt. I meklingen vil de møte representanter for kommuneledelsen.

Honnør til politiet

Leder i Konfliktrådet Nordland, Mona Hammerfjeld, gir honnør til politi for at de tenker konfliktråd også i slike saker.

-Konfliktrådet tilrettelegger for at alle parter i et meklingsmøte skal få et innblikk i konsekvensene av lovbrudd. Smittevernforskrifter har til hensikt å begrense smitten og da vil det være viktig å få fram hvilke farer ungdommene selv og deres nærkontakter utsettes for, ved at forskriftene brytes, sier Hammerfjeld som håper at flere politidistrikt vil vurdere å sende slike saker til mekling.

-Jeg ser i pressen at lovbrudd som dette ofte blir straffet med bøter. Da gis en reaksjon, uten at de involverte nødvendigvis får en innsikt i farene ved at smittevernforskriftene ikke overholdes og hvorfor de er nødvendig. Det er helt riktig når politiet sier at et møte i Konfliktrådet ofte kan være mer forebyggende enn bøter, sier Hammerfjeld.

Straffesaker som sendes til et av de 12 konfliktrådene, har først blitt vurdert som egnet fra politiet, så innhentes samtykke fra alle parter før saken oversendes. Dersom det inngås en avtale i møtet, og avtalen innfris – gis det ingen ytterligere straffereaksjon fra politiet.

Av hensyn til smittevern vil møtet i Bodø vil være en kombinasjon av fysisk oppmøte og noen deltakere på Teams.