Konfliktrådet Vest

Avdelingene Bergen og Førde

post.vest@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 466 Sentrum, 5805 Bergen

Besøksadresse Bergen: Domkirkegaten 3, 5017 Bergen

Besøksadresse Førde: Storehagen 1 B, 6800 Førde

 

 

 

Telefon 57 00 14 71

Konfliktrådsleiar Bjørg Sletten    90 67 93 84

Tilbyr mekling i Vest.

Om du hører til kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Stord og Sveio må du ta kontakt med Konfliktrådet Sør-Vest.

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET VEST

Konfliktrådet Vest har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare.  Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.  Om kort tid vil vi kunne gjennomføre mekling på telefon eller videoløsninger.

 Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.vest@konfliktraadet.no  evn. telefon 57 00 14 71, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.