Konfliktrådene i Trøndelag

Avdelingene Trondheim og Steinkjer

trondelag@konfliktraadet.no

Postadresse: 7004 Trondheim

Besøksadresse Trondheim: Olav Trygvasonsgt 24A, 7011 Trondheim

Besøksadresse Steinkjer: Sannangata 3, 7713 Steinkjer

 

 

Telefon 73 10 99 43

Konfliktrådsleder Iren Sørfjordmo 90 88 31 17
Seniorkonsulent Ingeborg Skogseth (Trondheim) 99 27 86 57
Rådgiver Helle Rånes (Trondheim) 92 84 53 47
Rådgiver Julie Holm ( Trondheim) 47 79 05 77
Ungdomskoordinator Turid Rendum (Trondheim) 95 26 37 80
Ungdomskoordinator Sarmed Saify  (Trondheim)  92 40 16 68
Rådgiver Sara Parizadeh (Trondheim) 45 66 23 81
Rådgiver Sissel Edvardsen ( Steinkjer) 41 92 98 29
Rådgiver/Ungdomskoordinator Gunn Sølvi Hagen (Trondheim) 45 78 96 22
Ungdomskoordinator Hanne Vik Børseth (Steinkjer) 48 00 52 01
Proskjektleder Kjersti Dille (Trondheim)  
Vikar Tone Flaten (Steinskjer)  
Vikar Birgit Brennjord (Steinkjer)  

Tilbyr mekling i

Trøndelag

Tips en venn Skriv ut