K-ingress
  1. Tilskuddsordning til Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Kunngjøring, regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema finner du her.  Søknadsfristen er 15. februar

  2. Tilskuddsordning til Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

    Kunngjøring, regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema finner du her. Søknadsfristen er 15. februar

Det er den enkelte kommune / bydel som kan søke om midlene nevnt over Flere kommuner samarbeider med andre etater om tiltakene. Det er lagt ut informasjon om hvilke kommuner som mottok tiltak i 2017 under den enkelte tilskuddsordning.

  1. Tilskuddsordning for å Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner har søknadsfrist 15.2.18 Kunngjøring, regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema finner du her på vår hjemmeside.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss ellers ende en e-post til  post@kriminalitetsforebygging.no

Alle statlige tilskuddsordninger utlyses på regjerningen.no

 

Tips en venn Skriv ut