Finn

Av Berit Hagen

Stadig flere blir utsatt for svindel på nettet. Det er imidlertid få som anmelder denne type kriminalitet til politiet, skriver politiet på sine hjemmesider.

Fant en løsning

Men det ble gjort i denne saken. Politiet fant personen som hadde mottatt penger, og sendte saken til konfliktrådet. Konfliktrådet gjennomførte meklingsmøte via videokonferanseutstyret som alle konfliktrådskontorer i Norge har. En konfliktrådsmekler satt nord i landet med den ene parten og en mekler satt sørpå med parten som bodde der. Og sammen fant de en løsning som var god for begge parter.

Andre lignende saker som fikk sin løsning i konfliktrådet var 15-åringen som solgte bildeler, men der kjøperen aldri fikk noe tilsendt varen selv om den var betalt. Her ble det et meklingsmøte hvor partene inngikk avtale. En annen bil som ble solgt på Finn.no, viste seg å ha mangler. Her ble saken løst med en økonomisk avtale som begge var fornøyd med.  Småbarnsmoren som henvendte seg til konfliktrådet etter at hun hadde bestilt barneklær, men aldri fått noen pakke i posten – fikk imidlertid ingen å møte i konfliktrådet. «Selgeren» gjorde seg etterhvert utilgjengelig.

Nettsvindel

Nettsvindel er en type bedrageri som utføres ved bruk av internett, som for eksempel via SMS, telefon, e-post, applikasjoner og nettsider. Metodene som brukes er varierte, men felles for nettsvindel er motivet om økonomisk vinning.

-Vi har hatt noen saker med svindel på nett. Det har vært mobiler og smykker som er blitt solgt uten at varen er kommet til den som har betalt for varen, forteller konfliktrådsleder Grete Stabekk i konfliktrådet i Oppland.

Vanskelig å finne personen

-Men det som oftest skjer i saker med svindel på nett, er at konfliktrådet ikke finner den andre personen. Den som er blitt svindlet kontakter konfliktrådet, men den som svindler har gjerne opprettet en falsk profil, oppgitt uriktig navn eller et telefonnummer som ikke er i bruk. Dermed oppnår ikke konfliktrådet kontakt med parten, og saken må avsluttes i konfliktrådet som ikke løst, sier Stabekk.

På nettstedet FINN.no forteller Geir Petter Gjefsen som er ansvarlig for Forbrukertrygghet i FINN, at i 2017 ble det publisert 7,5 millioner annonser på FINN.no. I de aller, aller fleste handlene går ting for seg akkurat som de skal, men i noen tilfeller, som ellers i samfunnet, så er det noen som blir utsatt for en uønsket hendelse.

 Han har følgende oppfordring til alle som besøker FINN:

- Generelt sett kan jeg si at det viktig for oss at man føler seg trygg når man handler på FINN, og jeg har inntrykk av at de aller fleste føler seg trygge. Men jeg vil oppfordre alle som opplever noe uønsket til å ta kontakt med oss.

Verdt et forsøk

Konfliktrådet kan også bli kontaktet om du har opplevd svindel/bedrageri på nett. Du bør også anmelde slike saker til politiet. I konfliktrådet vil vi prøve å finne den andre personen og tilrettelegge for et møte der dere selv gjennom dialog, kan finne fram til gode løsninger. Det er verdt et forsøk.

                                                  www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut