web plakat

Spørsmålet som ble stilt de ca. 150 deltakerne fra politi, tingrett, domstolsadministrasjon, departement, kriminalomsorg og statsadvokatembeter var hvordan de to straffereaksjonene fungerer med hensyn til rettspraksis og likebehandling. Andre tema var hvilke saker som er egnet, erfaring fra forsvarere og kriminalomsorgen – og hvordan brudd håndteres.

Siri x 2 på talerstolen
Siri Kemeny - fungerende direktør for konfliktrådene i Norge snakket for fullsatt sal.

Ingen mild straff

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er for dem under 18 år som begår gjentatt eller alvorlig kriminalitet – og som har et oppfølgingsbehov over lengre tid. I ungdomsstraff er fengsel alternativet, men her kan ungdommen isteden inngå en ungdomsplan med ulike krav og så bli fulgt opp av et oppfølgingsteam. Mange av dem som var på konferansen kunne fortelle om unge lovbrytere som isteden bruker dagen til skole, trening, ruskontroll, familiesamvær og andre aktiviteter som får dem til å avstå fra flere lovbrudd.

Statssekretæren tilbakeviste alle dem som tror at dette er en mildere form for straff. -Det kreves mye fra dem som blir dømt. Ungdommen må vise en stor grad av egeninnsats. Når vi lykkes så vil det ha positive ringvirkninger både for samfunnet og den enkelte ungdom, sa Vanebo som også viste til at tidsfaktoren fra hendelsen til reaksjon er viktig – både for lovbryter og fornærmede. Ikke minst fordi begge straffereaksjonene har som mål at ungdommen skal møte dem lovbruddet fikk konsekvenser for

web Morten og annebrita
Førsteamanuensis Morten Holmboe og konferansier Anne Brita Normann

Må regne med brudd

Det er konfliktrådene i Norge som administrerer ordningen. Fungerende direktør for konfliktrådene Siri Kemény, forsikret at det har vært et intenst arbeid for å sørge for god kvalitet. Hun er godt fornøyd med at Nordlandsforskning følger tjue ungdommer for å forske på virkningen av de nye straffereaksjonene.   

-Så må vi regne med brudd. Dette er ungdom som har opplevd nederlag hele sitt liv. Vi må tåle at de mislykkes, og vi må gi dem flere sjanser. Uansett er jeg ikke i tvil om at ungdomsstraff er bedre enn fengsel – og bedre for samfunnet, sa Kemény som i konferansens to dager fikk følge på talerstolen av blant andre førsteamanuensis Morten Holmboe og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

                                                          www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut