Frank kontor (003)

Av Svein Roppestad, Konfliktrådet i Vestfold

Mange har gjort noe de ikke burde gjort, og mange har et ønske om å gjøre opp for seg. Det merker Konfliktrådet ofte, både i små og store saker.

Første kontakten

Victor tok kontakt med Konfliktrådet via Friomsorgen. Han var under rusbehandling på Varna  evangeliesenter og sonet samfunnsstraff for å ha utøvd vold mot politiet ved flere tilfeller. Han var vel kjent av politiet på hjemstedet, og ønsket nå å si unnskyld til de i politiet han hadde utsatt for vold.

Konfliktrådet tok kontakt med leder for ordensavdelingen på politistasjonen, som etter å ha undersøkt det som hadde skjedd, ga tilbakemelding om at de berørte polititjenestemennene hadde sluttet. Han ønsket derimot selv å møte Victor, da de hadde kjent hverandre lenge.

Møtet i Konfliktrådet

Hvordan opplevde du møtet i Konfliktrådet?

- Møtet i Konfliktrådet var kjempebra, og det var noe som falt på plass. Jeg følte jeg snakka i halvannen time, men Frank snakka nok også en del. Det var veldig godt å få fortalt ham at jeg angret dypt på det jeg hadde gjort, og jeg følte at han trodde på det jeg sa. Det var veldig viktig for meg.

Da jeg kom ut på gata etter møtet tenkte jeg «Hva har jeg egentlig sagt nå? Jo jeg har gitt et løfte og bedt politiet om å stole på meg». Det ga meg ekstra selvtillit som jeg har tatt med meg videre. Victor forteller også om positive tilbakemeldinger etter møtet.

- Etter at Frank leste opp brevet på en parole, har jeg fått flere eposter fra politifolk jeg har vært i kontakt med. De syns det er flott at jeg har kommet meg videre i livet og ønsket meg lykke til videre. Jeg ble invitert på kaffe hos Frank, og det kommer jeg nok til å benytte meg av, men foreløpig holder jeg meg unna hjembyen, jeg vil foreløpig ikke utsette meg for unødvendige fristelser.

Lang historie

Victor ha vært alkoholiker siden barndommen og begynte etter hvert med sterkere rusmidler. Han legger ikke skjul på at han vært ufyselig i fylla, han har slått først og trua både politifolk og familien deres når han har vært rusa.

Victor har nå vært nykter i to år, unntatt en sprekk for ett år siden. Da ble han arrestert tre ganger på fem dager, før han ble satt i varetekt. Han har gått på bibelskole på evangeliesenteret siden i høst og er ferdig om halvannet år. Deretter er han lovet jobb som leder av snekkerverkstedet på senteret.

- Jeg har møtt Jesus og endret meg mye de siste årene. Jeg har innsett at det jeg har utsatt andre for, er fryktelig galt. Datteren min var avgjørende for at jeg bestemte meg for å bli rusfri. Hvis jeg fortsatt skulle ha kontakt med henne, krevde hun at jeg flyttet hjem til henne da jeg ble løslatt for noen år siden. Dette var ett av flere avgjørende øyeblikk på veien til det nye livet, kanskje det aller viktigste sammen med det at jeg ble frelst.

Gamle bekjente

Leder av ordensavdelingen ved Tønsberg politistasjon Frank Gran har kjent Victor i nesten 25 år, og selv vært utsatt for Victors aggressive holdning og handlinger da han var jobbet på gata.

– Victor var to forskjellige personer, i edru tilstand var han verdens hyggeligste, mens han var aggressiv og sint på alt og alle når han var rusa. Victor hadde nok en oppfatning av at alle politifolk hatet han, men det kunne jeg avkrefte. Det er lite som gleder politiet mer enn at personer tar tak i eget liv og endrer seg.

Hvordan var møtet med Victor?

- Som politimann opplevde jeg møtet i Konfliktrådet som veldig fint. Victor var ikke stolt av det han hadde utsatt politifolk for, og ønsket å ta et oppgjør med fortida si.

Victor framstod veldig oppriktig og full av anger. I den siste dommen hans, hadde han truet polititjenestemennene og deres familier med barn, og han ønsket spesielt at jeg skulle berolige dem at de ikke hadde noen grunn til å føle seg redde.

Hva har skjedd etter møtet i Konfliktrådet?

- Victor hadde skrevet et langt brev som han ønsket at jeg skulle lese opp på parole dagen etter. Brevet var preget av samme oppriktige anger som møtet vårt. Det ble avslutta med en takk til politiet som han sa hadde reddet livet hans mange ganger, da de hadde tatt hånd om ham. Han var også åpen på at politifolk kunne ta kontakt med ham dersom de ønsket det, og flere har sagt at det har de gjort. Møtet i Konfliktrådet ble dermed en positiv opplevelse, både for Victor, meg og politiet i Tønsberg, sier den rutinerte politimannen.

Tips en venn Skriv ut