Foran fengselet
I år fem år har Konfliktrådet i Vestfold hatt dialogmøter i kvinnefengslet. Her er meklerne Linda Graff Haugland og Roy Bjelke.

Av Svein Roppestad

De siste fem årene har Konfliktrådet i Vestfold hatt månedlige dialogmøter i Sandefjord fengsel. Mange konfliktråd har det, men Sandefjord er det eneste kvinnefengslet hvor dette er igangsatt.  Møtene er basert på åpen dialog rundt et valgt tema innen konflikthåndtering. Sentrale temaer er respekt, fordommer, identitet, konfliktforståelse, samarbeid og kommunikasjon.Det er meklerne Linda Graff Haugland og Roy Bjelke som har ansvaret for disse møtene – og de forteller at de innsatte selv er med på å bestemme hvilket tema som skal velges.

-Vi tar også opp det med gjenopprettende prosesser og brutte relasjoner som er svært aktuelt for de innsatte. Dette er noe de alle har stor erfaring med dessverre. Her ligger det såre følelser og stor sorg for mange. Responsen er veldig god og de er ivrige deltakere i dialogen, sier Haugland og Bjelke

Siste del av hvert møte er satt av til informasjon om konfliktrådet og hvilke saker som kan være aktuelle å be om Konfliktrådets bistand til. Det kan både være saker med personer de har utsatt for noe de angrer på, eller brutte relasjoner de ønsker å gjenopprette.

 

Mange flotte kvinner

Møtene som de to erfarne konfliktrådsmeklerne har arrangert i kvinnefengselet gjennom fem år, har satt sine spor.

-Vi møter så mange flotte mennesker med ulike livserfaringer og annerledes erfaringene enn dem utenfor fengsel ofte kjenner til. De små gledene, de store sorgene og de tøffe hverdagene deles også, i tillegg til hva de tenker om livet etter løslatelsen, sier mekler Bjelke.

På spørsmål om dialogmøter med kvinnelige innsatte er annerledes enn i andre fengsler, svarer de to at arenaen for den litt vanskelige samtalen blir lettere med kvinner.

-Kvinner seg imellom har lettere for å vise følelser sammen med andre og det er ikke så farlig om det kommer en tåre eller to. Noen temaer vi tar opp berører mer enn andre og kan føre til at noen blir veldig lei seg, men de opplever da støtte fra andre innsatte, sier meklerne i Vestfold.

Med innsatte
Mange gode samtaler og refleksjon har meklerne Linda Graff Haugland og Roy Bjelke opplevd med de innsatte.

Positiv ledelse

Fengselsbetjent Arild Hegg er Konfliktrådets kontaktperson i fengselet og mener møtene er viktige.

- Det å sette viktige tema på dagsorden har stor nytte. Det fører til refleksjon, og gode samtaler innsatte imellom og mellom innsatte og oss betjenter, sier Hegg som også mener at det er blitt mer fokus på gjenoppretting – samt at  ansatte tar opp tematikken i kontaktbetjentarbeidet.

-Kvinner er oftere ofre i misbruksaker, og jeg tenker at det oftest er gjerningsmann som tar initiativ til gjenoppretting. Samtidig har kvinner ofte brutte relasjoner som det kan kreve mot og tid for å ta initiativ til å gjøre noe med, sier Arild Hegg.

Ikke dømmende

De to meklerne fra Vestfold er ikke i tvil om at konfliktrådet er en viktig bidragsyter inn mot innsatte. Som en ikke–dømmende etat som konfliktrådet er, så er det lettere å få til en god kontakt og et godt samarbeide. Å møte de innsatte kvinnene på deres reelle følelser er avgjørende – og noen ganger ender altså dialogmøtene med at de får kontakt igjen med dem de ønsker å ha et forhold til.

                                                                                                     www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut