Statssekretæren - til web
Statssekretær Torkil Åmland i samtale med konst. direktør i konfliktrådet. Sigrid Bay

I sitt innlegg kom statssekretæren fra Justis- og  beredskapsdepartementet også inn på ungdomsstraff og ungdomsoppfølging som i 2014 ble lagt til konfliktrådene. Opplegget her går ut på å følge ungdommen tett i sin hverdag – og gi dem krav og oppfølging ut fra det de trenger for at det ikke skal begås nye lovbrudd. 50 millioner ble gitt i fjorårets statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet, og 16 av disse millionene gikk til konfliktrådet.

-Generelt i samfunnet er vi veldig opptatt av hvorfor det begås lovbrudd. Kanskje bør vi ha større fokus på hvordan vi skal få ungdom til å slutte med kriminalitet, sa Åmland som var godt orientert om utfordringer i ungdomsreaksjonene både i forhold til tidsaspektet – lang tid fra lovbrudd begås til ungdomsstraff iverksettes, til mangelen på gode tiltak lokalt som ungdommene kan trenge.

I løpet av de to dagene som alle de 130 ansatte i konfliktrådene var samlet på Gardermoen, var det tema som støttepersoners betydning i endringsprosesser, opplevelser av rettferdighet i straffeutøvelsen, gjenopprettende prosesser i kriminalitetsforebygging og betydningen av samarbeid.  

                                        www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut