På talerstolen
Toril Reynolds på Konfliktrådskonferansen

I sin åpningstale framhevet Reynold konfliktrådets viktige samfunnsoppdrag ved at partene blir sett og hørt, og understreket at erfaringen har vist at konfliktrådets metodikk kunne være godt egnet også i mer alvorlige saker – ikke minst for offeret.

Hun roste konfliktrådet for å ha mestret innføringen av de nye straffereaksjonene veldig godt. Samtidig understreket hun at de andre meklingsoppgavene er minst like viktige. Statsekretæren signaliserte at konfliktrådet ikke kan forvente økte budsjetter, men kanskje er det et lite håp i hennes melding til direktør Lise Sannerud da hun forlot konferansen:  «Dette må vi gjøre mer av».

                                                    www.konfliktraadet.no

 

 

Tips en venn Skriv ut