• Konfliktrådene i Norge har i 2016 mottatt 7439 saker. Nærmere en fjerdedel er voldssaker.
  • Det er registrert 52 saker med ungdomsstraff og 303 saker med ungdomsoppfølging. Til sammen har 355 ungdommer blitt idømt disse straffereaksjonene i løpet av fjoråret.
  • Mens det samlede saksantallet viser en nedgang på tre prosent fra året før, har straffereaksjonene for ungdom økt med 16 prosent fra 2015.

De 1671 voldssakene fra fjoråret omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente - til vold i nære relasjoner. Den nest største kategorien – mobbing og trusler – kan vise til 1212 saker. Forskning viser at ofre for den slags handlinger kan ha godt utbytte av å møte lovbryteren.  Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres. Samtidig kan et slik møte forhindre nye lovbrudd når gjerningspersonen får høre om konsekvensene. Voldssaker har hatt en nedgang fra året før (1842 saker i 2015) – mens mobbing/trusler har hatt en økning av saker (1189 saker i 2015).

Antall naskerisaker fortsetter å gå ned (659 i 2016 og 681 i 2015). Det er også en nedgang i   nabokonflikter (682 i 2016 og 729 i 2015) samt saker som omhandler skadeverk (636 i 2016 og 746 i 2015). Saker under kategorien seksuallovbrudd har økt til 121 saker fra 79 året før. 

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.  Reaksjonene består av et   ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Siden iverksettelsen i juli 2014 har i alt 105 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 648 ungdommer har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

      Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

 

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen   tlf: 22 77 70 17 mobil 918 84 571      gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Konst. direktør  Siri Kemény   tlf: 22 77 70 07  mobil 975 53 776        siri.kemeny@konfliktraadet.no

 

                                                    www. konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut