ingress - sakstall

De 1671 voldssakene fra fjoråret omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente - til vold i nære relasjoner. Den nest største kategorien – mobbing og trusler – kan vise til 1212 saker. Forskning viser at ofre for den slags handlinger kan ha godt utbytte av å møte lovbryteren.  Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres. Samtidig kan et slik møte forhindre nye lovbrudd når gjerningspersonen får høre om konsekvensene. Voldssaker har hatt en nedgang fra året før (1842 saker i 2015) – mens mobbing/trusler har hatt en økning av saker (1189 saker i 2015).

Antall naskerisaker fortsetter å gå ned (659 i 2016 og 681 i 2015). Det er også en nedgang i   nabokonflikter (682 i 2016 og 729 i 2015) samt saker som omhandler skadeverk (636 i 2016 og 746 i 2015). Saker under kategorien seksuallovbrudd har økt til 121 saker fra 79 året før. 

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.  Reaksjonene består av et   ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Siden iverksettelsen i juli 2014 har i alt 105 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 648 ungdommer har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

                                                                                www.konfliktraadet.no

 

Tips en venn Skriv ut