snø 022
Snømåking og hvor snøen legges, kan bli til møter i konfliktrådet.

Av Berit Hagen, Konfliktrådet i Agder

Konfliktrådet behandler både sivile saker og straffesaker som handler om konflikter med snø. Det kan være straffesaken der en mann ble anmeldt for hærverk på kommunens brøytebiler. Han hadde blitt så sint fordi brøytebilen hver kveld stoppet utenfor hans hus, ungene våknet og skrek da brøytebilens lys blinket sterkt og lenge rett inn i soveromsvinduet.

Kommuneadministrasjonen fikk en henvendelse fra konfliktrådet om samtykke til å møte huseierne i et nabolag.  De hadde sett seg lei på hvordan kommunens brøytemannskap brøytet veiene i nabolaget. Gårdsplasser ble fylt opp av snø like raskt som menneskene som bodde der hadde skuffet den vekk og hekker ble ødelagt av brøytebilen.

I konfliktrådet kan alle få hjelp med å løse konflikter enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Konfliktrådet tilrettelegger for møter der menneskene selv gjennom dialog, kan finne fram til gode løsninger. Alle kan uansett alder og bosted, benytte konfliktrådets tjeneste som er gratis.

Sesongbetong

Det er mange sesongbetonte saker i konfliktrådet.  Trafikkutfordringer med at flere sykler om våren, naskerisaker øker ved juletider, hyttenabokonflikter om sommeren og snø-saker om vinteren.

Det er mange kategorier snø-saker. Det er skadeverk når mannen ble anmeldt for å ha knust vinduet på brøytebilen. Det blir en betent nabokonflikt når naboene ikke kan enes om hvor de skal legge snøen. Det førte til trusler og opphetet diskusjon da skiløperen så at mannen foran i skiløypa ikke plukket opp dritten etter hunden sin. Det er brudd på privatlivets fred når ungdom kjører villmann med snøscooter.

Ønsker du å ha innflytelse på løsningen og bli ferdig med saken, så er det aldri for sent å snakke sammen i Konfliktrådet.

                                                                     www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut