-Vi i konfliktrådet vet mye om hvilke konsekvenser det kan få for ungdom er om er involvert i slike hendelser. I  meklingsmøter er vårt fokus den som er blitt utsatt for handlingen – og det er viktig at deres historie blir hørt. Men det kan også få følger for dem som filmer og sprer slike bilder, sier ungdomskoordinator i Konfliktrådet i Troms, Elisabeth Holthe som har eksempler på ungdommer som er blitt filmet mens de har sex - uten at de har visst om filmingen. I ettertid er filmen spredt på sosiale medier.

Elsiabeth Holthe jpg
Elsiabeth Holthe, ungdomskoordinator i Troms

Hvem har ansvaret

Den vanligste problemstillingen er at bilder spres slik at ingen til slutt har kontroll på dem. Dette gjelder bilder som er sendt fra en part til en annen, men som da sendes videre og kommer på avveie. Såkalte lukkede grupper hvor bilder deles er også vanlig. Ved at konfliktrådet gir ungdommene eksempler på saker som omhandler bilder og film på nettet, prøver de å få ungdom til å bli bevisst konsekvensene.   

Ved siden av å informere om konfliktrådet går opplegget ut på å stille spørsmål til ungdommen som de blir bedt om å diskutere og reflektere over. Her står plassering av ansvar i fokus. Skal man ha sex når man er full? Hva når den andre er for full til å samtykke? Hva med de andre på festen som var vitne til at fulle ungdommer låste seg inne på et rom, har de noe ansvar? Hvordan tror dere det er å ikke ha kontroll over bilder av dere på nettet? Hva ville vært det verste? 

-Jeg tror vi treffer ungdom med opplegget vårt, men vi kunne gjerne hatt dette i mindre diskusjonsgrupper og brukt enda lengre tid på opplegget, sier Holte som sist uke var med å arrangere fagdag for 200 tiendeklassinger i Troms sammen med SLT-koordinator, ungdomsskoler, SMISO, og politiet. Hun informerer også om hva det kan si for ungdommene som opplever slike hendelser, å ta saken til konfliktrådet. Gjennom å møte ansikt til ansikt med dem som la ut bildene, kan gjerningspersonen få et innblikk i hvilken skade handlingen har påført den andre.

                                                  www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut