Sekretariatet for konfliktrådene

post@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Postadresse: Postboks 8028 Dep, 0030 Oslo

 

Telefon 22 77 70 01

  Direktør Lise Sannerud 22 77 70 03 970 81 822
  Ass. Direktør Siri Kemény 22 77 70 07 975 53 776
  Informasjonssjef Gro Jørgensen 22 77 70 17 918 84 571
  Avdelingsdirektør, fag Gro Rossland 22 77 70 10 917 50 734
  Avdelingsdirektør, adm Terje Eimot 22 77 70 05 951 13 711
  Seniorrådgiver, fag Karen Kristin Paus 22 77 70 14 480 07 972
  Nasjonal koordinator, fag Ketil Leth Olsen 22 77 70 18 918 80 950
  Seniorrådgiver, KFK Catharina Borchgrevink 22 77 70 77  
  Seniorrådgiver, adm. Merete Granrud 22 77 70 04 975 53 775
  Seniorrådgiver, lønn/regnskap Ove Lillekroken 22 77 70 06 975 53 778
  Lærling, adm. Elina Skjerven 22 77 70 75  
  Rådgiver, adm. Misha Hussain Qureshi 22 77 70 09 466 55 015
  Rådgiver IKT Ola Danielsen 22 77 70 12 414 53 868
  Rådgiver IKT Stian Christiansen 22 77 70 13 975 53 731
  Seniorrådgiver/jurist, fag Hanne Martinusen 22 77 70 15 479 55 803
  Seniorrådgiver/jurist, vikar, fag Marte Trægde Hauger 22 77 70 20 970 23 707
  Seniorrådgiver/jurist, fag Frøydis Heyerdahl 22 77 70 16 990 13 309
  IKT - Sjef Einar Storeng 22 77 70 08 907 72 181
  Seniorkonsulent, adm. Amanda Ha Doan 22 77 70 21 959 61 454
  Rådgiver/arkivansvarlig, adm. Marte Harby Brochmann 22 77 70 23 976 70 406
  Førstekonsulent, vikar, adm. Vibeke Jessen 22 77 70 76  
  Seniorrådgiver, fag Barbara Busic (permisjon)   959 47 537
  Seniorrådgiver, KFK Knut Skedsmo 22 77 70 28 954 93 033
  Seniorrådgiver, KFK Sonja Iren Eidissen 22 77 70 26  
  Seniorkonsulent, adm. Aina Jorun Røsåsen 22 77 70 20  
  Lærling, IKT Sebastian Tornaas Lund 22 77 70 22  
  Seniorrådgiver, KFK Anja Bakkeli 22 77 70 19 465 43 034
   Seniorrådgiver, adm. Helene Støversten 22 77 70 11 456 36 968
  Seniorrådgiver, KFK Torunn Højdahl 22 77 70 78  

 

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat). Kontoret dekker faglige utvikling og administrative  oppgaver. Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift
 
Tips en venn Skriv ut