Sekretariatet for konfliktrådene

post@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Postadresse: Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

 

Telefon 21 01 23 01

Direktør Christine Wilberg 913 29 433
Informasjonssjef Gro Jørgensen 918 84 571

 

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat). Kontoret dekker faglige utvikling og administrative  oppgaver. Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet - og beredskapsdepartementet.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift.