Noen ber om bistand fra konfliktrådet og opplever at arenaen med en upartisk mekler kan være bedre enn å ha fagpersoner ved bordet. Målet er å bistå partene slik at de selv kan finne fram til en løsning begge kan godta. En pappa som møtte sin ex-kone på meklingsmøtet i konfliktrådet sier at han følte meklerne klarte å lokke fram saklighet framfor posisjonering og kamp.

-Meklerne var veldig tydelig på at de ikke tok parti og dermed skapte de trygghet rundt prosessen i møtet. De tok ikke stilling, men var aktive med å få oss til åpne opp med tanke på mulige løsninger. Når ingen opplever at de kan påvirke utfallet ved å få mekleren over på sin side, skapes ingen to-mot- en-situasjon, sier han og tror at en løsning uten en tredje parts vurdering er bedre med hensyn til fremtidig samarbeid.

-I konfliktrådet vil begge være ansvarlig for den avtalen som inngås, mens med en fagperson kan avgjørelsen lett ha stor legitimitet hos den ene og gjerne bli oppfattet sterkt urettferdig hos den andre.

Torhild
Torhild Jensen, leder av Konfliktrådet i Telemark har meklet i mange samlivssaker

Din sannhet er din sannhet

Alle må samtykke før en sak kan tas opp i konfliktrådet. Det er frivillig, partene kan møtes i løpet av kort tid og det koster ingenting. Meklerne som leder møtet er lekfolk – og ikke dommere eller terapeuter. Det er alltid viktig med et godt forarbeide og derfor gjennomføres forhåndssamtaler. der mekleren forteller hva som skal skje i møtet – og ber partene tenke over hvordan de ønsker å snakke sammen.  

-Faste rammer slik at alle vet hva som vil foregå gjør at mekleren ikke bare er – men oppfattes – som upartisk. Partene skal få lov å holde den talen de holder for motparten på søvnløse netter, og ofte får vi høre «hvorfor har du aldri sagt det?»  med svar «fordi du alltid har avbrutt meg», sier  leder i Konfliktrådet i Telemark, Torhild Jensen som har meklet i mange slike saker. 

Et mål å jobbe mot

Første runde i møtet er at begge forklarer seg, deretter åpnes det for spørsmål slik partene har fått beskjed om på forhånd - og i andre runde så kan spørsmålet komme opp om hva de ønsker skal komme ut av møtet. Det settes et mål som det jobbes mot. I en vond oppbruddsperiode kan det også være vanskelig å holde en rolig tone mot ex`en. Torhild Jensen mener konfliktrådet er gode når konfliktene dreier seg om samværsavtale, økonomiske avtaler, avklaring om hente-bringe-situasjonen og fordeling av eiendeler.

-Men konfliktrådet er også stedet å ta opp hva vil det si å være foreldre når de to og barna deres ikke lenger skal bo sammen.  Det er også stedet å snakke om praktiske sider ved det å være ex-kjæreste – kontra det å være en forelder. Hvordan ønsker de å forholde seg til hverandre kan være lurt å snakke om, sier Jensen.

Skjermbilde[3]
-Vi fikk til en god dialog ved hjelp av konfliktrådet, er tilbakemeldingen fra et av parene

Hjelp til å beholde verdigheten

-Jeg fikk ikke en optimal løsning, men opplevde at jeg fikk den beste løsningen som var mulig å få, og at vi som parter skiltes uten stridigheter, sier pappan som på spørsmål om han og ex-kona ikke kunne gjort dette på egenhånd svarer:

-Jeg tror at man i en slik situasjon gjerne slutter samtalen i frustrasjoner og partene tyr – bevisst eller ubevisst – til usaklige metoder. Det er ikke forenelig når det sitter en tredjepart (mekler) og observerer det vi sier og gjør. På sett og vis får vi en slags hjelp til å beholde verdighet, saklighet og ikke minst fokus på å finne en løsning, sier han.

 

Stormøte med ex og ny kjæreste?

De som i nye forhold får ansvar for mine, dine og felles barn kan få det tøft – og noen ender opp med å gjøre hverdagen sur for hverandre. Favorisering og urettferdighet er sterke følelser her.

-Her trengs en god dialog mellom de berørte partene – og kanskje også barna.  Jeg tenker det hadde vært lurt hvis foreldre og deres nye ektefeller, samboere eller kjæreste hadde et felles møte hvor de snakker om hvordan de kan etablere gode, forutsigbare og trygge felles rammer for alle barna, sier Torhild Jensen som medgir at vi ikke har noen kultur generelt – eller i konfliktrådet – for å håndtere slik «forebygging.» 

- Jeg vet at forhold går i stykker nettopp fordi de ikke klarer å finne gode løsninger, og barna blir de største taperne her med brudd i enda flere relasjoner. Jeg tror konfliktrådet kunne vært en hjelpende instans her også.

                                                                        www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut