Russebuss
Mange konflikter oppstår i kjølevannet av russebussen

Mange av sakene handler om økonomisk uenighet. Flere har gått sammen om å kjøpe russebil eller russebuss, og så ønsker en av dem å trekke seg ut i god tid før mai måned har startet. Når det ikke er gjort noen skriftlig avtale på forhånd, oppstår uenighet om størrelsen på beløpet som skal betales tilbake, eller om noe skal utbetales i det hele tatt. Men det kan også dreie seg om mellommenneskelige forhold. I et tilfelle følte også en av russebussen sine eiere, at han ble «frosset ut» av de andre fordi han ikke hadde deltatt nok på dugnad – og da var det viktig å kunne møtes i konfliktrådet sammen med en mekler for å forsøkt å løse opp i «flokene».  En langt alvorligere sak var den der en av ungdommene hadde gjort underslag av dugnadspenger som skulle gå til russebussen. Dette ble en straffesak som politiet oversendte konfliktrådet.

Andre saker i konfliktrådet har gått på tyveri av russeutstyr, manglende innbetaling av fellesgjeld for dyrt høytalerutstyr til bussen, hærverk på bilen – alt fra bulker til eggkasting – og slåsskamper som ender som «legemsbeskadigelse» i anmeldelsen til politiet. De aller fleste konfliktene har funnet sin løsning i meklingsmøtet i form av en avtale alle har godtatt.

Blåruss og rødruss ordnet opp i forkant

Noen bruker også konfliktrådet i forkant av mai-feiringa, dersom det har oppstått konflikter i forberedelsene.  En fra politiet ringte konfliktrådet og spurte om vi kunne ta en sak fort? Problemet var at det som i utgangspunktet skulle være en morsom rivalisering mellom blå- og rødrussen, hadde utviklet seg til slåsskamper og trusler – og nå var det kun tre dager igjen til det store russetreffet. En av gjengene ba om hjelp fra politiet som sendte dem videre til konfliktrådet. Den andre gjengen ble kontaktet og det ble et møte med alle ungdommene, der de endte med å legge føringer for en fredelig og hyggelig russefeiring. På slutten av møtet var det latter og nedsenkede skuldre. Det ble gitt skikkelig gutteklemmer til hverandre, shake hands og store smil. De avtale også at de skulle kjøre sammen til neste russetreff og dele ei kasse øl!

Et par uker etterpå kom mailen fra en av guttene: «Takk for hjelpa, det ble en fin russefeiring.»

Terje og meklere
Konfliktrådet informerte med et smil.... mekler Ane-Ingeborg Bakken-Simsø og seniorrådgiver Terje Myklebust.

Konfliktrådet med i forebyggende opplegg

Forebygging er også stikkordet for Konfliktrådet i Hordaland som siden 2006 sammen med Trygg Trafikk og politiet, har deltatt i et arrangement nettopp for å forhindre konflikter og hendelser som legger en demper på russefeiringen – og som kan få alvorlige følger for framtida til ungdommene. Blant annet har Konfliktrådet en egen post på russe-rebussløpet for hordalandsrussen der russen får informasjon om konfliktrådet og hvor de svarer på oppgaver om konfliktrådets virksomhet. I år var 700 russ med på opplegget – der de også ble bedt om innspill til slagord for konfliktrådet. Fem meklere var med for å snakke med russen og gi dem informasjon.

                                                                www.konfliktraadet.no

 

Tips en venn Skriv ut