Anita Sommer

Hovedgrunnen til at Sekretariatet for konfliktrådene ønsker å prøve ut modellen, er dagens utfordring med 22 konfliktråd – der de fleste har to-fire ansatte.  Evalueringen av prosjektet kan gi svar på om det er fordeler som reduksjon av sårbarhet, større arbeidsfellskap, styrket fagmiljø og mer effektiv utnyttelse av personalressursene å hente ved en slik ordning. Konfliktrådsleder Anita Sommer  i Finmark vil være koordinator for prosjektet. (bilde)

Overgang til ny stilling, samt naturlig avgang gjorde at tre lederstillinger ble ledige – og dermed ble det mulig å prøve ut ordningen.  De tre stillingene vil bli erstattet av rådgivere, så antall ansatte vil være det samme som i dag.

Konfliktrådet skal være et lavterskel tilbud der partene kan møtes til mekling i sitt nærmiljø. Prøveordningen med felles ledelsen vil ikke påvirke dette – og med samme antall kontorer vil nærheten til våre ca. 550 meklere opprettholdes som i dag.

I 2004 ble antatt konfliktråd redusert fra 42 til 22 – da dagens statlige organisering ble etablert.

Tips en venn Skriv ut