Pressemelding 31. mars 2020

Meklingsmøter via telefon og video

Konfliktrådene gjenopptar meklingsaktiviteten og meklere over hele landet er igjen klare til å bistå med konfliktløsning. Smittefaren gjør at meklingsmøtene vil foregå på telefon og video. 

Pressemelding 9. januar 2020

7383 saker til Konfliktrådet i 2019

Konfliktrådene i Norge mottok 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde. Antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff fortsetter å øke. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Pressemelding 4. juli 2019

Konfliktrådets halvårstall: En fjerdedel er voldssaker

Konfliktrådene i Norge har mottatt 3895 saker i første halvår av 2019. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. 32 ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.

Pressemelding 9. januar 2019

Årstall viser markant økning i antall ungdomsstraffer

På landsbasis er 55 unge lovbrytere idømt ungdomsstraff i 2018, mens 472 har fått ungdomsoppfølging. Dette er en markert økning fra året før, – da tallene var henholdsvis 39 og 381

Pressemelding 8. januar 2018

Tall fra 2017 viser økning i seksuelle lovbrudd

  

    

Pressemelding 5. juli 2017

Bekymring over halvårstall som viser ulikheter

                                 

Pressemelding 2. mai 2014

Prispenger til rombarn