Skrevet av Berit Hagen  

Sarah Kjernlie og Frank Solås er meklere i Konfliktrådet i Agder på første året. Sarah er 25 år og har nettopp begynt på Politihøyskolen. Frank har nylig pensjonert seg etter 38 års tjeneste i politiet med arbeidsoppgaver som har variert med årene. Han har vært mange år på ordensavdelingen, innom trafikk og utrykning, jobbet som etterforsker og vært operasjonsleder..

Bilde Frank
Frank Solås

Magi i rommet

Sarah og Frank gikk på samme mekleropplæring i 2015. De mekler mest i kommunene Kristiansand og Søgne. En pensjonist- eller en studenttilværelse er ikke til hinder for å utføre sine meklerverv. 23 saker har de meklet til nå.

-Mens jeg jobbet i politiet, så jeg stadig saker bli løst i konfliktrådet. Som operativ politi ute blant publikum mekler jeg stadig vekk,  men noen konflikter så jeg at ble best løst i formelle former hos konfliktrådet. Jeg hadde lyst til å fortsette med dette, men da fra en annen innfallsvinkel. Å få gjerningsperson og offer til å møtes for å få til en type forsoning, er en spennende utfordring, forteller Frank.

Sarah fattet interesse for mekling allerede på barneskolen da hun var elevmekler på barneskolen som 11-12 åring.

-Det skjer noe magisk i et rom når partene begynner å lytte til hverandre, vise forståelse og når noen får mulighet til å gjøre opp for seg. Disse møtene legger konfliktrådet til rette for, og jeg lærer noe om det å være menneske i ethvert konfliktrådsmøte, sier Sarah.

Bilde Sarah 1
Sarah Kjernlie

Den gode samtalen

Frank har sett forebyggende enhet i politiet «vokse» fra ingenting til det den er i dag. Sarah forteller at forebyggende arbeid i politiet står øverst på de fleste fagplaner og er en integrert del i nesten hele pensumet på politihøyskolen i dag. Forebygging hos politiet og konfliktrådet har flere likhetspunkter – blant annet så er «den gode samtalen» like viktig for politietterforskeren som konfliktrådsmekleren. Å kunne lytte aktivt og å stille gode spørsmål, er noe både Sarah og Frank har erfart som gode egenskaper å ha for en mekler.

De sier at de også har  oppdaget at ved å formulere spørsmål på rett måte og stille dem på rett tid, så kan resultatet være en bedre mekling der partene prater til hverandre på en god måte. Ikke alle parter «kommer i mål» i form av at de blir enig om en avtale, men «noe» kan ha skjedd i møtet og den gjenopprettende prosessen mellom partene kan fortsette i ettertid.

Mens Frank kan fortsette i vervet i mange år til, vil Sarah måtte slutte som mekler når hun går over fra politistudent til politiansatt.  Men lærdommen fra konfliktrådet tar hun med seg,  lærdommen om mekling og  gjenopprettende prosesser er viktige «ingredienser» - også i politiyrket.

www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut