Metoder og grunnprinsipper beskrives i meklerhåndboka

Meklerhåndboka som deler praksis for meklere og gjennomføring av meklingsmøter er revidert og sendt ut på høring til alle konfliktrådene. Meklerhåndboka beskriver metoden - Gjenopprettende prosess - i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til.

RAndi Berg - mekler - juni

Randi Berg, Svolvær - derfor ble jeg mekler

-Jeg ble mekler fordi jeg alltid har vært interessert i mennesker og deres handlinger i ulike situasjoner.  Jeg har vært meddommer i tingretten i over 30 år, og har erfart at på en slik arena er det aldri kommunikasjon mellom fornærmet og tiltalte.  Har mange ganger tenkt at disse kunne hatt godt av å snakke ut med hverandre.

opinion_hoved3

Tror Konfliktrådene kun er for sivile saker

Tre av fire har hørt om Konfliktrådet, og nesten alle er positive. Samtidig er det mange som ikke vet hva konfliktrådet jobber med, viser en undersøkelse Opinion har gjort.

jonny-kjersti[1]

Målet er at ungdom slutter med rus

En mer forutsigbar og lik praksis overfor barn- og unge som er anmeldt av politiet for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Det er målet for et treårig rusprosjekt i Trøndelag – et prosjekt initiert og betalt av Fylkesmannen i Trøndelag, og forankret ved Konfliktrådet i Trøndelag. 

Tilbudet til ungdommen er hjelp og støtte til å slutte med rus, i stedet for anmerkning på rullebladet.

ny direktør

Christine Wilberg - ny direktør for konfliktrådene

 Christine Wilberg (48 år) er tilsatt som ny direktør for konfliktrådene. Wilberg jobber i dag i Utlendingsdirektoratet.  

russelue

Eggkasting i russetida endte med politi og konfliktråd

-Jeg visste ikke at det skulle bli så store greier etter eggkasting! Mitt råd til dem som er russ i år er å ikke oppføre seg sånn at det oppstår konflikter – eller at de havner i slagsmål. Det var mye gøy med det å være russ, men også mye «hating» - så jeg vet egentlig ikke hva jeg tenker om den russetida….

Statsekr på talerstol web 2

Statssekretæren åpnet konfliktrådskonferansen

-Det har en stor samfunnsmessig betydning hvis vi kan løse flest mulig konflikter på lavest nivå. Det betyr færre inn i rettsvesenet. Mens domstolen er opptatt av det juridiske, så er deres fokus de menneskelige relasjonene. Jeg vet at mange er godt fornøyd med konfliktrådet, sa statssekretær Torkil Åmland da han åpnet Konfliktrådskonferansen 2019 på Gardermoen.

blomster[1]

«Happy» når jeg kan møte mennesker i konfliktrådet

-Jeg ønsker at ungdommen skal komme seg videre, komme seg i jobb, ikke bli heftet med noe på rullebladet. Derfor møter jeg alltid opp i konfliktrådsmøter.

Edel - mekler

Edel Holmgren, Kirkenes - derfor ble jeg mekler

-Jeg tror mange konflikter/misforståelser kan oppklares ved å møte den andre parten og snakke sammen. Det å gi partene muligheten til å gjenopprette et forhold, avklare motiver og tanker, og bare være lyttende til hverandre kalles gjenopprettende prosess – og er et unikt «verktøy.» 

ellen portrett webb

-Betyr at mange slutter med kriminalitet

-Å låse dem inn i fengsel, bidrar ikke til menneskelig vekst og endring. Jeg har tro på at med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging lykkes vi i større grad enn ved andre straffereaksjoner med å få unge lovbrytere til å slutte med kriminalitet. Det sier Ellen Ystgaard Tjemsland, leder i Konfliktrådet i Oslo og Akershus. Pr. i dag blir 82 ungdommer i «hennes» distrikt fulgt opp via ungdomsstraff eller ungdomssoppfølging.