Agron og Lars Otto har gruppearbeid3

Politiet lærte om gjenopprettende prosesser

To dager med opplæring i gjenopprettende prosesser. Det stod på dagsplanen for en del av de ansatte ved Sør-Øst Politidistrikt. Politiets presserom var omgjort til konfliktrådsrom hvor alle satt i sirkel uten bord – en litt ukjent møteform for lovens lange arm.

Fantastiske folk og unik natur gjer at konfliktrådsmeklar Kristin Furu Grøtting trivst svært godt på Svalbard

Få konfliktar i mangekulturelle Longyearbyen

I Longyearbyen bur det 2300 menneske frå 52 nasjonar. – Det er heilt fantastisk å bu her. Eg er vel den einaste konfliktrådsmeklaren som klagar på at eg har for lite å gjera, seier Kristin Furu Grøtting.

I Tromsø jobber en bredt sammensatt gruppe for utsatt ungdom under 16 år. Fra venstre:  Bjarne Woll, SLT-koordinator, Monica Simonsen, teamleder Barnevernstjenesten, Jonny R. Hanssen, Leder Fritid, Elisabeth Holthe, Ungdomskoordinator Konfliktrådet, Kenneth W. Helberg, Politikontakt, Ørjan H. Holstad, Sosiallærer ungdomsskole

– Konfliktrådet er en av de best bevarte hemmelighetene i forebyggingsarbeidet mot kriminalitet

Samarbeid om U16:

Det sier Bjarne Woll, SLT-koordinatoren i Tromsø kommune, som har inngått et samarbeid med mange sentrale aktører for å hjelpe de under 16 år som står i fare for å utvikle en kriminell adferd.

Usbl - Gry og Kathrine (002)

Konflikter i borettslag kan løses ved mekling

Postkasser som sprenges, snømåking til besvær og ulikt syn på bruk av fellesareal. Hvordan kan konfliktrådet bidra til en enklere hverdag for dem som sitter i styret i boligrettslagene? Det var forespørselen til Konfliktrådet Innlandet da fra Boligbyggelaget USBL arrangerte sitt årlige seminar for styrer i sameier og borettslag i Hedmark og Oppland. Det er ingen hemmelighet at styrene ofte må håndtere konflikter mellom beboerne.

hender_meklingsmøte

Historier fra meklingsrommet

Konfliktrådet har rundt 7500 saker i året, der kvar og ein av sakene har innverknad på mange menneske. Menneska det handlar om, har alle si historie. Å møtast andlet til andlet med den du har noko uoppgjort med, kan vera krevande. Men veldig ofte er det godt å få moglegheit til reparera, gjera godt igjen, få tryggleiken tilbake.

Konfliktrådet_Logo_rgb

– Trenger å få livet mitt tilbake slik det var

En uke med fokus på gjenopprettende prosess:

Reparere, gjøre godt igjen eller gjenopprette. Enten du er blitt utsatt for et lovbrudd, havnet i en betent nabokonflikt eller noen har krenket deg (eller du har krenket noen), slik at du ikke får «lagt det fra deg,» kan gjenopprettende prosess være det du trenger. Å få gjort opp, få fortalt den andre om konsekvensene, kanskje få en unnskyldning, høre hva den andre tenker og mener, kan gjøre at du lettere kan komme deg videre. Konfliktrådet jobber med gjenopprettende prosess som metode. 

Fra venstre Eva Mørch, psykologspesialist ved V27  Heidi Eriksen Losnedal, seniorrådgiver ved Statens Barnehus i Bergen og Helle Kleive, leder ved V27 ser at tilrettelagte samtaler mellom de berørte kan være av stor betydning i saker hvor det egner seg for å komme seg videre etter en alvorlig hendelse.

Når barn krenker barn

Noen familier opplever det utenkelige. Et barn i familien utsettes for et seksuelt overgrep. Et overgrep begått av et annet barn. Som oftest er det av et barn familien kjenner godt. Og i en stor andel av overgrepene er det ett av barnets egne søsken som har begått overgrepet. En familie i krise. Hva er veien videre i en tilværelse som er forandret for alltid? Og hvilken rolle kan et møte mellom den utsatte og utføreren av handlingen spille i helningsprosessen? 

: Ungdommer fra Forandringsfabrikken fortalte om hvordan trygge, voksne best kan hjelpe barn og unge som trenger dem.

Vi har snakket mye om ungdom – la oss snakke med ungdom!

Det må sies å være hovedbudskapet fra flere av innlederne på årets SLT-konferanse, hvor ungdommen selv har fortalt sine historier om en vond hverdag fordi ingen tok tak i problemene på riktig måte.

Solvår_derfor ble jeg mekler

Solvår Anita Johansen – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Solvår var nyinnflyttet til en liten kommune, og hadde ikke så mye å drive med på vinterhalvåret da hun så annonsen til konfliktrådet som søkte etter meklere. 

Jeg søkte som mekler i Konfliktrådet litt uten å vite hva det var, men etter intervjuet var jeg hekta!

Samarbeid er nøkkelen for å snu negativ utvikling i ungdomsmiljøer. Fra venstre Ole Hortemo  (Politistasjonssjef  i Kristiansand), Johanne Benitez Nilsen (Kriminalitetsforebyggende koordinator og prosjektleder), Arly Hauge (Utdanningssjef i Vest- Agder fylkeskommune).

SNU-prosjektet – stanset negativ utvikling i ungdomsmiljøet

Sårbare ungdommer treffer hverandre på tvers av bydeler. De sliter psykisk, strever på skolen og sprenger grenser, bruker rusmidler og stjeler. Miljøet spiller på frykt, truer og utøver vold. Beskrivelsen er fra ungdomsmiljøet i Kristiansand for et par år tilbake, som igjen førte til at SNU-prosjektet (Stans negativ utvikling) ble igangsatt.