Alle på hjemmekontor

Det er bare å melde inn saker…

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for å begrense smittefare, vil alle konfliktrådets kontorer holdes fysisk stengt inntil videre. Aktiviteten holdes oppe så langt det lar seg gjøre, ved at de ansatte har hjemmekontor.

logo 2

Søk tilskuddsmidler fra konfliktrådet

Fristen for å søke på Sekretariatet for konfliktrådenes tre tilskuddsordninger er 1. april.  I år lanserer vi et nytt elektronisk søknadsskjema som skal gjøre hele prosessen enklere. 

Politiet har siden desember etterforsket en større mobbesak i Trondheim. Nå er konklusjonen klar: Saken oversendes konfliktrådet.Faksimile Adresseavisen.

Stor mobbesak til konfliktrådet

En omfattende og alvorlig mobbesak i Trondheim, er oversendt konfliktrådet.

– Normalt sett håndteres en mobbesak i skolen. Vi prøver å løse det på det nivået, men her har vi gjort et viktig unntak, sier leder for forebyggendeavsnittet ved sentrum politistasjon i Trondheim Jan Erik Mihle, til Adresseavisen.

 

 

Vi skifter navn, men kriminalitetsforebygging.no består!

 
Du som besøker Kriminalitetsforebygging.no har kanskje lagt merke til at navnet Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ikke lenger er å finne på siden? Likevel - aktuelle artikler om kriminalforebygging består.
Ungdomskoordinatorer 2019

Samfunnskritisk hvis ikke ungdommer følges opp

Regjeringen har nå besluttet at et «nødvendig antall» ungdomskoordinatorer i konfliktrådet defineres innen kritiske samfunnsfunksjoner.

lederforum

Ny oppdatering: All meklingsaktivitet opphører

Retningslinjer med formål å redusere smittespredning av Korona-viruset skjerpes ytterligere. Etter en ny vurdering har konfliktrådet vedtatt ytterligere tiltak som går på at all meklingsaktivitet skal opphøre de neste to ukene – samt at kontorene til alle landets konfliktråd holdes fysisk stengt. Tiltakene gjelder fra i dag, fredag 13. mars fram til 27. mars.

krisestab

Alle meklingsmøter utsettes

Konfliktrådet har vedtatt inntil videre å avlyse eller utsette alle typer møter som ikke kan gjennomføres via video. Dette gjelder formøter, meklingsmøter, møter i forbindelse med ungdomsstraff  og ungdomsoppfølging og med eksterne deltakere.  Dette er et av tiltakene som er iverksatt for å forbygge spredning av Korona-virus.  

Camilla Brandt (33) har vært mekler i konfliktrådet i 13 år, og har akkurat takket ja til fire nye år. Hun har en urokkelig tro på at mennesker er eksperter i egne liv, og kan finne fram til en god løsning i konflikter ved dialog.

Camilla Brandt – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Camilla Brandt (33) er mekler på 13. året, til tross for sin unge alder. Hun er mekler i Vestland, Konfliktrådet Vest og har selv erfart verdien av mekling da hun som ung var part i en sak om mobbing.

 

Direktør for konfliktrådene, Christine Wilberg, er glad for at satsen på meklerhonorarene økes.

– Endelig økes meklerhonoraret

– Det er veldig flott at det nå blir en økning i meklerhonoraret som sekretariatet og Meklerforum har arbeidet for i mange år. Det vitner om at den innsatsen meklerne legger ned, blir respektert, sier leder av Meklerforum, Jan Midtbø.

Nils portrettv jpg

Nils Christie inspirerer fortsatt

Ideene til professor i kriminologi Nils Christie – som døde i mai 2015 – fortsetter å inspirere den praktiske meklingshverdag her i landet og i Europa. Edit Tørzs som er direktør for European Forum for Restorative Justice hyller han på dagen da han ville fylt 92 år.

 Hilsen fra Europeum Forum kan du se her