statssekretær 1

Stattssekretær 2
Statssekretær Alf Erik Bergstøl Andersen fikk grundig orientering om Konfliktrådet fra konfliktrådsleder i Oslo, Ellen Ystgaard Tjemsland og direktør Christine Wilberg.

Alf Erik Bergstøl Andersen ble ønsket velkommen av konfliktrådsleder i Oslo, Ellen Ystgaard Tjemsland og direktør for Konfliktrådet i Norge, Christine Wilberg. Etter å ha blitt presentert for hele staben på Oslokontoret, fikk statssekretæren en innføring i hvordan Konfliktrådet Oslo er organisert, hvilke type saker som dominerer og ikke minst om særtrekket for meklingsmøtene som er gjenopprettende prosess. To parter som er i en konflikt – enten det gjelder straffesaker fra politiet eller sivile saker fra publikum – møtes ansikt til ansikt, snakker om det som har skjedd og kommer ofte fram til en avtale begge kan godta. Konfliktrådet har erfaring for at et gjenopprettende møte også kan bety at det blir lettere for fornærmede i en straffesak å gå videre og legge saken bak seg.

Statssekretæren ga uttrykk for at Konfliktrådet har en viktig oppgave med å bistå i løsning av konflikter – samt å forebygge videre kriminalitet med tett oppfølging av unge lovbrytere.

                                                                                     www.konfliktraadet.no