Roksund 1
Meklere fra fire fylker fikk skryt av Gisle Roksund (foto: Svein Roppestad)

Av Berit Hagen

-Verdighet og mestring bidrar til helse. Det er et kjempeviktig arbeid dere gjør. Det er forebyggende og gir en helsegevinst, sa han som viste til at meklingsmøtene løser opp i avmakt og gir ære tilbake.

Gisle Roksund mener han har studier på sin side – og viser til en konklusjon som er basert på 148 studier der det står at «et menneskes relasjoner bør tas like alvorlig som andre risikofaktorer som påvirker mortalitet (dødlighet.)"

Roksund mener at det mandatet Konfliktrådsloven gir ansatte og meklere, gir mennesker vi kommer i kontakt med en helsegevinst.  I loven står det at Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.   Gjenopprettende prosess – som er konfliktrådets metode – betyr at mellommenneskelige relasjoner i mange saker blir "reparert" 

                                                   www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut